Gambro träffar uppgörelse kring laboratorieverksamhet

Report this content

Gambro träffar uppgörelse kring laboratorieverksamhet Gambro har genom det amerikanska dotterbolaget Gambro Healthcare, Inc. slutit en överenskommelse med det amerikanska justitiedepartementet avseende krav som ställts på dess dotterbolag, Dialysis Holdings, Inc. (tidigare känt som Vivra, Inc.). Genom uppgörelsen, som dock inte innebär något erkännande att fel har begåtts, kvarstår inga krav på Gambro Healthcare, som kommer att betala en engångssumma på ca 4,1 MUSD. Samtliga krav på Gambro Healthcare har tidigare avvisats i domstol i juli 2000. Myndighetens anklagelser i denna process har gällt driften av ett kliniskt laboratorium som 1987 etablerades som ett joint venture mellan Community Psychiatric Centers, Inc. ("CPC") och Damon Laboratories, Inc. Vivra, Inc. förvärvade CPC:s ägarandel i laboratoriet 1989. Detta joint venture upplöstes 1996, ca ett år före Gambro Healthcares förvärv av Vivra, Inc. 1997. Vid detta förvärv gjordes reserveringar avseende vissa utestående krav innefattande eventuella krav i samband med den aktuella processen. Den överenskommelse som nu slutits innebär därför ingen negativ finansiell påverkan på Gambro AB. "Vi är mycket nöjda med att kunna avsluta detta ärende som historiskt kom från en föregångare till Gambro Healthcare. Trots att vi inte hade någon roll i hur detta sköttes, har vi velat medverka till att detta fick en lösning," säger Larry C. Buckelew, CEO och President, Gambro Healthcare. För ytterligare information kontakta: Bengt Modéer, Senior Vice President, Corporate Communications, tel. 08-613 65 33, 070-513 65 33 Pia Irell, Investor Relations Director, Corporate Finance, tel. 08-613 65 91, 070-513 65 91 Gambro är ett globalt företag inom medicinsk teknik och healthcare med ledande positioner inom njursjukvård - produkter och vård - samt blodkomponentteknologi. Gambro Healthcare är en av världens ledande vårdgivare inom dialysbehandling för njursjuka med ca 52.700 patienter i 688 kliniker över hela världen. Gambro Renal Products innefattar främst dialysmaskiner och -filter, blodslangar och dialyskoncentrat. Gambro BCT är marknadsledande inom separation och hantering av blodkomponenter. Koncernens omsättning 2001 var 27 miljarder SEK med 20.900 anställda i ett 40-tal länder. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/19/20021119BIT00820/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/19/20021119BIT00820/wkr0002.pdf

Dokument & länkar