Gambros blodinsamlingssystem godkänt av japanska Röda Korset

Gambros blodinsamlingssystem godkänt av japanska Röda Korset Det japanska Röda Korset har godkänt Gambro BCTs system för automatisk insamling av blodkomponenter. Godkännandet av det s.k. Trima Accel- systemet är ett viktigt steg för Gambro BCT på den japanska marknaden. Under hösten 2003 har systemet provats vid fyra blodcentraler i Japan. Vid utvärderingen har japanska Röda Korset funnit att systemet uppfyllt eller överträffat förväntningarna. Systemet har varit lätt att använda och skonsamt för blodgivarna. I Japan ger 70% av blodgivningarna ett lägre utbyte av blodplättar än i övriga världen. Detta p.g.a. att japanska blodgivare har lägre kroppsvikt, vilket innebär att lägre blodflöden används vid blodgivningen. Trima Accel-systemets effektiva separationsteknologi kräver mindre blodvolymer och tiden för blodgivningen kan göras kortare. Japan står för det näst största antalet blodtransfusioner i världen efter USA. Japanska Röda Korset är den främsta blodinsamlingsorganisationen i Japan och samlar under 2003 in över 20 miljoner enheter av blod. Av dessa utgör ca 750.000 enheter av blodplättar som insamlats med automatiserad teknik. För närvarande görs ca 4% av dessa med utrustning från Gambro BCT. Med den kvalitet och användarvänlighet som denna utrustning har förväntas antalet enheter som insamlas med Gambro BCTs system öka väsentligt under nästa år. "Trima Accel-systemet är baserat på vår unika separationsteknologi som samlar in blodplättar fria från vita blodkroppar," säger Jeff Abbott, Vice President och General Manager för Gambro BCT North Asia. "Vårt system blir en bra bas för japanska Röda Korset att införa separation av vita blodkroppar." Japanska Röda Korset har uttalat att man avser att införa detta för blodplättar under 2004. Fakta om Gambro BCT Gambro BCT, med huvudkontor i Lakewood, Colorado, USA, är världsledande inom blodbanksteknologi, automatisk blodinsamling och teknologi för att eliminera virus och bakterier i donerat blod. För ytterligare information kontakta: Bengt Modéer, Informationsdirektör, tel. 08-613 65 33, 070-513 65 33 Pia Irell, Investor Relations Director, Corporate Finance, tel. 08-613 65 91, 070-513 65 91 Gambro är ett globalt företag inom medicinsk teknik och hälsovård med ledande positioner inom njursjukvård - produkter och vård - samt blodkomponentteknologi. Gambro Healthcare är en av världens ledande vårdgivare inom dialysbehandling för njursjuka med ca 55 200 patienter i mer än 700 kliniker över hela världen. Gambro Renal Products innefattar främst dialysmaskiner och -filter, blodslangar och dialyskoncentrat. Gambro BCT är marknadsledande inom separation och hantering av blodkomponenter. Koncernens omsättning 2002 var 27,6 miljarder SEK (2,7 miljarder USD) med 21 350 anställda i ett 40-tal länder. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/09/20031209BIT00270/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/09/20031209BIT00270/wkr0002.pdf

Om oss

Gambro är ett globalt företag inom medicinsk teknik och healthcare med ledande positioner inom njursjukvård - produkter och vård - samt blodkomponentteknologi. Koncernen har en omsättning på ca 18 miljarder SEK och har ca 17.000 anställda i ett 40-tal länder.

Dokument & länkar