Kommuniké vid Gambros bolagsstämma den 10 april

Kommuniké vid Gambros bolagsstämma den 10 april 2003 Styrelse Claes Dahlbäck, Sandra Austin Crayton, Wilbur H Gantz, Peter H Grassmann, Juha P Kokko, Sören Mellstig och Håkan Mogren omvaldes till ordinarie styrelseledamöter. Till ny ordinarie styrelseledamot valdes Lena Torell. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte utsågs Claes Dahlbäck till styrelsens ordförande och Håkan Mogren till vice ordförande. I enlighet med företagets policy stod Gösta Gahrton av åldersskäl inte till förfogande för omval. Björn Svedberg hade undanbett sig omval. Utdelning Stämman beslutade om utdelning för 2002 med 1,10 SEK per aktie med avstämningsdag den 15 april 2003. Med denna avstämningsdag beräknas utdelning utsändas från VPC den 22 april 2003. Förvärv och överlåtelse av egna aktier Förslaget att bemyndiga styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier godkändes. I korthet innebär detta ett bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier över börs eller genom uppköpserbjudanden samt om överlåtelse av egna aktier i samband med företagsförvärv. För ytterligare information kontakta: Bengt Modéer, Informationsdirektör, tel. 08-613 65 33, 070-513 65 33 Pia Irell, Investor Relations Director, Corporate Finance, tel. 08-613 65 91, 070-513 65 91 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/11/20030411BIT00240/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/11/20030411BIT00240/wkr0002.pdf

Om oss

Gambro är ett globalt företag inom medicinsk teknik och healthcare med ledande positioner inom njursjukvård - produkter och vård - samt blodkomponentteknologi. Koncernen har en omsättning på ca 18 miljarder SEK och har ca 17.000 anställda i ett 40-tal länder.

Dokument & länkar