Lena Torell föreslås till Gambros styrelse

Lena Torell föreslås till Gambros styrelse Aktieägare representerande mer än 40 procent av rösterna i bolaget har anmält att de vid Gambros ordinarie bolagsstämma den 10 april 2003 kommer att föreslå professor Lena Torell, verkställande direktör för Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, till ny ledamot av Gambros styrelse. Lena Torell är sedan 2001 VD för IVA, som är en oberoende organisation med syfte att främja ingenjörsvetenskap, ekonomiska vetenskaper och den industriella utvecklingen i Sverige. Hon har tidigare varit forskningsdirektör inom EU med ansvar för dess gemensamma forsknings institut inom bl.a. miljö, kemi, livsmedel och kärnfysik. Lena Torell är professor i fysik och har tidigare arbetat vid Uppsala Universitet och Chalmers Tekniska Högskola. I sin forskning var hon verksam inom fasta tillståndets fysik. Hon är styrelseledamot i Ericsson och ett antal forskningsinstitut och stiftelser. För ytterligare information kontakta: Claes Dahlbäck, Ordförande, tel. 08-614 20 00 Bengt Modéer, Informationsdirektör, tel. 08-613 65 33, 070-513 65 33 Pia Irell, Investor Relations Director, Corporate Finance, tel. 08-613 65 91, 070-513 65 91 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/13/20030313BIT00030/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/13/20030313BIT00030/wkr0002.pdf

Om oss

Gambro är ett globalt företag inom medicinsk teknik och healthcare med ledande positioner inom njursjukvård - produkter och vård - samt blodkomponentteknologi. Koncernen har en omsättning på ca 18 miljarder SEK och har ca 17.000 anställda i ett 40-tal länder.

Dokument & länkar