Theresa Ayers ny VD för Navigant Biotechnologies, Gambros bolag för Pathogen Reduction Technology (PRT)

Theresa Ayers ny VD för Navigant Biotechnologies, Gambros bolag för Pathogen Reduction Technology (PRT) Teresa Ayers har utsetts till ny VD för Navigant Biotechnologies, Inc. Detta är det nya namnet på det bolag som etablerades förra året av Gambro BCT för att kommersialisera dess Pathogen Reduction Technology. Navigant Biotechnologies är helt inriktat på att leda den globala marknaden inom reduktion av patogener i blod. Bolagets patenterade teknologi använder ljus och riboflavin (vitamin B2) för att störa nukleinsyrorna (DNA) hos patogener i donerade blodprodukter och på så sätt oskadliggöra dem. Som VD för Navigant Biotechnologies kommer Ayers att ha ansvaret för att leda bolaget och arbeta med finansiering, utveckling, godkännande och kommersialisering av dess Pathogen Reduction Technology. Ayers har mer än 20 års erfarenhet av att leda företag inom bioteknologibranschen och har medverkat i kapitalanskaffning på mer än 200 miljoner USD i offentliga och privata medel. "Vi är glada över att Teresa Ayers har kommit in i vår organisation," säger David Perez, VD för Gambro BCT. "Djupet och bredden i hennes kunnande samt hennes erfarenhet av att arbeta med bolag som befinner sig i tidiga skeden och att föra ut nya produkter på marknaden, liksom hennes framgångsrika arbete på kapitalmarknaderna är viktiga för Navigant Biotechnologies framtid." Närmast kommer Ayers från positionen som VD för Genomica Corporation, ett publikt bolag som arbetar med att utveckla och marknadsföra dataprogram för medicinsk forskning, baserat i Boulder, Colorado. Dessförinnan var Ayers VD för BioStar, ett privat bolag som utvecklar, tillverkar och marknadsför diagnostiska test. Ayers har en examen i Business Administration från University of Georgia. Hon är auktoriserad revisor och har varit anställd hos Arthur Andersen, CytRx Corporation och Plasti-Line, Inc. Ayers är styrelseledamot i Fischer Imaging Corporation, ett publikt bolag inom vårdsektorn. "Vi befinner oss i en spännande och utmanande period. Jag ser fram emot att få samarbeta med ledningen och personalen i Navigant Biotechnologies och med Gambro BCT, nu när vi skall staka ut inriktningen för framtiden," säger Ayers. "Vi har för avsikt att etablera vår teknologi som standard inom Pathogen Reduction." Nytt namn avspeglar bolagets filosofi / teknologi Enligt David Perez valdes namnet 'Navigant' en variation av det latinska ordet 'navigo' som betyder 'jag seglar', efter en lång process, "därför att det bäst representerar bolagets filosofi: ett bolag som uppfinner och stakar ut sin egen kurs." En ny företagsidentitet har tagits fram och håller just nu på att rullas ut. Den innovativa teknologin hos Navigant Biotechnologies är den första som verkar på blodets tre huvudkomponenter; blodplättar, blodplasma och röda blodkroppar. Företagets Pathogen Recuction Technology erbjuder flera viktiga fördelar; · Bygger på naturliga processer - anses viktiga för människors hälsa, riboflavin är oskadligt och icke muterande och intas i normal diet; · Enkelhet - inga restprodukter behöver avlägsnas · Kostnadseffektivitet - eftersom det till karaktären är en enkel process. Forskarna hos Navigant Biotechnologies tror också att teknologin kan få stor betydelse inom närbelägna områden såsom cellterapier och inom plasmafraktioneringsindustrin. Fakta om Navigant Biotechnologies Navigant Biotechnologies, Inc., tidigare Gambro Pathogen Reduction Technology, Inc., är ett dotterbolag till Gambro. Bolagets ambition är att vara ledande på den globala marknaden inom reduktion av patogener i blod och bygga på Navigants patenterade teknologi med ljus och riboflavin (vitamin B2) för att störa nukleinsyrorna (DNA) hos patogener i donerade blodprodukter och på så sätt oskadliggöra dem. För ytterligare information kontakta: Bengt Modéer, Senior Vice President, Corporate Communications, tel. 08-613 65 33, 070-513 65 33 Pia Irell, Investor Relations Director, Corporate Finance, tel. 08-613 65 91, 070-513 65 91 Länk till fotografi på Teresa Ayers: www.gambro.com/Teresa_Ayers/ ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/20/20030220BIT01220/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/20/20030220BIT01220/wkr0002.pdf

Om oss

Gambro är ett globalt företag inom medicinsk teknik och healthcare med ledande positioner inom njursjukvård - produkter och vård - samt blodkomponentteknologi. Koncernen har en omsättning på ca 18 miljarder SEK och har ca 17.000 anställda i ett 40-tal länder.

Dokument & länkar