Betalning och förlängning av lån

Game Chest ingick den 2019-05-15 avtal med Qualcon om upptagande av lån på två miljoner kr med en årlig ränta på 15 procent. Av lånet kvittades en miljon kr mot aktier genom en riktad emission i december (2019-12-20). En miljon kronor plus ränta kvarstod i lån. Idag betalar Game Chest tillbaka halva kvarstående belopp plus upplupen ränta. Kvarvarande del av lånet förlängs sex månader och löper med oförändrade villkor.

//

Robin Bäcklund
Verkställande Direktör
ir@gamechestgroup.se

 

Om oss

Game Chests affärsidé är att leverera den bästa abonnemangstjänsten av spel på internet för att konsumenten ska få ta del av marknadens spännande och breda spelutbud. Bolaget erbjuder två plattformar med abonnemangsboxar av PC-spel som släpps i mitten av varje månad. Abonnemangstjänsterna består av boxar kallade ”crates” som innehåller 5-11 spel inom allt från AAA-genren till indiespel.

Prenumerera