Delårsrapport 1 - 2020

Report this content

Flerårsöversikt koncernen

Q1 2020 Q1 2019 Helår 2019
Totala intäkter (msek) 1,3 0,3 2,3
Resultat efter finansiella poster (msek) -1,4 -1,4 -4,8
Balansomslutning (msek)  15,4 6,6 16,7
Soliditet (%) 70,0% 45,4% 73,0%
Resultat per aktie (sek)  -0,14 -0,19 -0,50
Flerårsöversikt modern 
Totala intäkter (msek) 0,3 0,2  1,9
Resultat efter finansiella poster (msek) -1,1 -1,1 -3,0
Balansomslutning (msek) 18,5 9,2 19,6
Soliditet (%)  77,5% 62,5% 79,0%
Resultat per aktie (sek) -0,11 -0,16 -0,32

VD har ordet

Första kvartalet på 2020 är nu avklarat, även mitt första kvartal som VD för Game Chest Group. Det har varit en spännande och insiktsfull period. Viktiga delar i verksamheten har tagit fart och jag känner att vi är uppe i ett bra momentum inför året.

Under detta kvartal har jag märkt av en tydlig effekt av vår numera större organisation. Vi har arbetat på flertal fronter parallellt vilket resulterat i att bolaget kunnat ta snabbare steg framåt i dess tillväxt. Bolaget har kunnat binda flertal partnerskap med twitchstreamers, lanserat den nya plattformen FridayPlays (http://fridayplays.com/) samt fortsatt arbetet med intäktsoptimering av onlinespel webbplatsen Gamefiber.

Som vi tidigare kommunicerat planerar vi att under sommaren lansera den nya moderniserade versionen av datorspelet Wurm Online på distributions-tjänsten Steam. Arbetet med detta fortlöper och vår förhoppning är att via Steam kunna nå en bredare massa samt fler betalande spelare.

En fråga som är aktuell i koncernen och bland er aktieägare är antalet betalande abonnenter. Denna siffra har jag kommunicerat löpande vilket jag även kommer fortsätta att göra. Per den sista Mars 2020 hade bolaget strax under 2500 betalande abonnenter.

Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 1 292 908 sek (347 519 SEK), en tillväxt om 372%. Periodens resultat tyngdes ner med -742 281 SEK på grund av avskrivningar som ej påverkar kassaflödet. Resultat EBITDA -500 904 SEK (-1 051 582 SEK).

COVID-19
Detta kvartalet har minst sagt varit en annorlunda period för de flesta företag runt om i världen på grund av COVID-19. Som jag tidigare kommunicerat, har bolaget ej sett något större negativ effekt av detta. Den del som påverkats är bolagets sensate förvärv av evenemangsplattformana Esportrait och Ticsail som ligger pausade tills större folksamlingar tillåts igen. Bolaget har däremot sett en ökning i både försäljning och trafik under det gångna kvartalet.

Framåtblick
Game Chest gruppens verksamhet befinner sig i en snabbt växande marknad där nya möjligheter uppstår i löpande takt. Jag ser positivt på den utveckling som skett under det senaste kvartalet i Game Chest.

Jag tillsammans med styrelsen håller även våra ögon öppna för nya spännande förvärv och möjligheter, men som nämnts tidigare kommer största fokus framöver ligga på en tillväxt i de plattformar och tjänster som i dagsläget ingår bolagets befintliga portfölj.

Vi i bolaget ser fram emot 2020!

//

Verkställande Direktör
Robin Bäcklund
Game Chest Group AB (Publ)


Denna information är sådan information som Game Chest Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 Maj 2020.
 

Prenumerera

Dokument & länkar