Delårsrapport 2 2019

Report this content

Flerårsöversikt koncernen 2019 Q2  2018 Q1  2019 H1  2018 H1  Helår 2018
Totala intäkter (msek) 0,3 0,2 0,6 0,5 0,8
Resultat efter finansiella poster (msek) -0,4 -0,7 -1,7 -1,0 -2,8
Balansomslutning (msek) 9,5 7,9 9,5 7,9 6,0
Soliditet (%) 56,2% 95,6% 56,2% 95,6% 74,1%
Resultat per aktie (sek) -0,06 -0,10 -0,24 -0,15 -0,40
Flerårsöversikt modern 2019 Q2  2018 Q2 2019 H1  2018 H1  Helår 2018
Totala intäkter (msek) 0.9 0.4 1.2 0.4 0.9
Resultat efter finansiella poster (msek) 0.4 0.1 -0.4 0 -0.5
Balansomslutning (msek) 12.9 6.4 12.9 6.4 7.9
Soliditet (%) 68.80% 99.30% 68.80% 99.30% 86.20%
Resultat per aktie (sek) 0.05 0 -0.06 -0.01 -0.07

Insynspersoner per 2019-06-30
Jesper Nord VD & Ledamot
Robin Stenman Styrelseordförande
John Ekberg Ledamot
Marcus Pettersson Ledamot
Michael Jacobson Ledamot

Bolaget har per 2019-06-30 7 380 330 aktier.

Kommande rapprter
2019-11-13 Delårsrapport Q3

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor

Viktiga händelser under Q2 2019
- Lanserar GameThrill Market, en marknadsplats för datorspelförsäljning.
- Skrivit samarbetsavtal med 2 Twitchstreamers, syftet är att driva trafik och potentiella kunder till Gamethrill.
- Inledde partnerskap med Venatus Media för GameItNow nätverket.
- Inledde förvärv av Code club & Gamefiber.com

Viktiga händelser efter Q2 2019
- Förvärv av Code club för 3.4 MSEK
- Förvärv av Gamefiber.com för 355 000 EUR
- Sammanfogade plattformarna Gamethrill.io och Gamethrill Market
- Skrivit samarbetsavtal med 3 Twitchstreamers, syftet är att driva trafik och potentiella kunder till Gamethrill.

VD har ordet
Kvartal 2 har minst sagt varit spännande, med nya inledda förvärv och vår nylansering av Gamethrill (gamethrill.io) som tagits emot bra av marknaden och som även visat sig i kontinuerlig tillväxt. Det glädjer mig att vårt arbete med stort fokus på kundvård ger resultat. Vi kommer under H2 öka annonseringen för att hålla i denna tillväxt i form av merförsäljning och nya användare. Att vi nu påbörjar ett arbete med att driva trafik kommer även positivt påverka vårt mål om 10 000 abonnenter.


Under Q2 har vi även arbetat med bytet av annonsleverantör till nätverket av våra onlinespel-plattformar. Detta arbete kommer att fortsätta framöver för att nå den optimala konvertering vi strävar efter.

Förvärvet Code Club AB pågick under större delen av kvartal 2, vi lyckades genomföra förvärvet tidigt i Juli. Code Club med Rolf Jansson (VD) och anställda arbetar dagligen med nya uppdateringar och förbättringar, vilket kan förenklas till att spelet blir mer intressant för tidigare och nya spelare. Med detta görs inom kort flertalet annonser för att locka in fler spelade och månadsabonennter till Wurm.

Gamefiber (gamefiber.com) är ytterligare ett förvärv som vi arbetat aktivt med under Q2 som erbjuder gratis webbläsar-spel till dess användare, denna plattform är inriktad åt mobilmarknaden vilket är en marknad vi inte varit i tidigare. Mobila användare ökar på en daglig basis, därav anser jag att detta är en av Game Chest Group’s möjligheter att markant utvidga dess räckvidd i spelbranschen.

Våra arbeten med twitch streamers har börjat ge en tydlig publicitet och även konverteringar. Allt fler har börjar arbeta med oss under den senaste tiden och vi har flertal diskussioner igång med ytterligare partners, där vi bland annat siktar på ett antal stora internationella samarbeten under det andra halvåret.

VD
Jesper Nord
Game Chest Group AB (Publ)

Prenumerera

Dokument & länkar