Game Chest flyttar fram årsstämman

Report this content

Med anledning av den rådande situationen som pågår just nu har Game Chest gruppens styrelse idag beslutat att flytta årsstämman till en senare tidpunkt. Genom detta hoppas Bolaget kunna bidra till att minska risken för ytterligare smittspridning av COVID-19 samt möjliggöra för fler aktieägare att kunna närvara vid stämman. Årsstämman var tidigare planerad att hållas den 2020-05-20.

Bolaget kommer att hålla årsstämma senast den 16 juni.

//

Robin Bäcklund
Verkställande Direktör
Game Chest Group AB

Prenumerera