• news.cision.com/
  • Gamechest/
  • Game Chest Group betalar av lånet till Modelio Equity och har därmed framöver inga lån eller räntekostnader

Game Chest Group betalar av lånet till Modelio Equity och har därmed framöver inga lån eller räntekostnader

Report this content

Game Chest Group AB (publ) har idag fullgjort sin betalning till Modelio Equity AB enligt det låneavtal som bolaget ingick den 15 juni 2021. Betalningen på ca 3,4 msek inklusive upplupen ränta avslutar det tidigare lånet på 4,2 msek.

Som resultat av detta har Game Chest Group AB nu inga kvarvarande lån och ser därmed minskade kostnader genom att räntor och andra kopplade avgifter försvinner. En positiv indikation för Game Chest Groups framtida finansiella hållbarhet.

Under hösten meddelade bolaget att styrelsen tillsammans med Vd:n arbetat med koncernens kostnader och intäkter. Projektet har mynnat ut i en kostnadskostym som är mindre utan att påverka intäkterna negativt. Med uteblivna räntekostnader framöver och med det fortsatta fokuset på att kostnadseffektivisera verksamheten fortsätter arbetet mot en vinstdrivande koncern.

För mer information vänligen kontakta:
Robin Bäcklund
Verkställande Direktör
Game Chest Group AB (Publ)
ir@gamechestgroup.se

Om Game Chest Group AB (publ)
Game Chest Group är verksamma inom gaming och esport och har som affärsidé att erbjuda innovativa och digitala plattformar. Genom effektiv och skalbar teknik bidrar Bolaget till ökad spelglädje för gamers över hela världen. Bolagets fokus ligger på att leverera en förstklassig kundupplevelse och kontinuerlig tillväxt under en effektiv kostnadsstruktur. Game Chest Group har sitt säte i Stockholm. Läs mer på Bolagets webbplats: https://gamechestgroup.com

Prenumerera

Dokument & länkar