Game Chest har ingått LOI om förvärv av ett spelutvecklarföretag

Report this content

Game Chest har ingått LOI om förvärv av ett spelutvecklarföretag

Spelutvecklarföretaget har utvecklat ett så kallat MMORPG (Massively multiplayer online role-playing game) som finns tillgänglig på Steam. Spelet har idag över 2000 aktiva spelare.
Bolaget omsätter omkring 5 MSEK per år och genererar ett resultat efter skatt på 1 MSEK. Enligt uppgifter av säljaren har bolaget ett justerat resultat på omkring 2 MSEK.


Köpeskillingen för bolaget uppgår till 3,3 MSEK.

På grund av sekretess under förhandlingen kan vi inte gå ut med namnet på bolaget och dess spel vid denna tidpunkt.

I det fall parter är överens skulle förvärvet ske under kvartal två 2019.

//
Investor Relations
Game Chest Group AB(publ)
ir@gamechestgroup.se

Denna information är sådan information som Game Chest Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2019.

Prenumerera

Dokument & länkar