Game Chest har inlett över 20 nya samarbeten med twitchstreamers

Report this content

Sedan årsskiftet har Game Chest gruppens interna verksamhet utvecklas med nya anställda vilket resulterat i att moderbolaget kunnat arbeta på ytterligare fronter samtidigt.

Under den senaste tiden har arbetet med twitchstreamers för bolagets olika varumärken fortsatt i löpande takt och bolaget har nyligen passerat 20 stycken aktiva partnerskap. Större delen av dessa partnerskap är med globala profiler bl.a USA och Tyskland, för att nå en större marknad. 

Partnerskapen utgår från en betalningsmodell som baseras på den försäljning twitchprofilen genererar.

//

Robin Bäcklund
Verkställande Direktör
ir@gamechestgroup.se
 

Prenumerera