Kommuniké från årsstämma

Kommuniké från årsstämma

Idag 2020-06-16 höll Game Chest Group AB(publ) årsstämma. Stämman beslöt enhälligt i samtliga punkter.

- Stämman fastställde resultat och balansräkning såväl bolagets som koncernens. Stämman beslutade att ingen utdelning ska ske.

- Stämman beslutade att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet.

- Stämman beslutade om omval av samtliga i styrelse: fem ledamöter enligt följande

- Omval av styrelseledamöterna Robin Stenman, Michael Jacobson, John Ekeberg, Marcus Petersson, Jesper Nord. Robin Stenman valdes om till styrelsens ordförande.


- Stämman beslutade om omval av revisorsfirma; Parsells Revisionsbyrå AB. Parsells Revisionsbyrå AB har meddelat bolaget att Jan Hamberg, auktoriserad revisor, kommer verka som huvudansvarig revisor.

- Stämman beslutade om kvittningsemission enligt styrelsens förslag. Emissionen innebär att bolaget tillförs det totala beloppet, inklusive överkurs, 1 718 950,7 kr. Bolaget har efter emissionen totalt 10 677 168 utestående aktier och ett aktiekapital om 1 067 716,8 kr.

- På stämman beslutades om inget bemyndigande för emissioner. 

// Investor Relations
Game Chest Group AB(publ)
ir@gamechestgroup.se

Om oss

Game Chests affärsidé är att leverera den bästa abonnemangstjänsten av spel på internet för att konsumenten ska få ta del av marknadens spännande och breda spelutbud. Bolaget erbjuder två plattformar med abonnemangsboxar av PC-spel som släpps i mitten av varje månad. Abonnemangstjänsterna består av boxar kallade ”crates” som innehåller 5-11 spel inom allt från AAA-genren till indiespel.

Prenumerera

Dokument & länkar