Kontantemission registrerad hos Bolagsverket

Report this content

Stockholm 2019-11-18

Den riktade kontantemissionen som beslutades av styrelsen 2019-10-09 med bemyndigande från bolagsstämma den 2019-05-20 har nu registrerats av Bolagsverket. Emissionen innebär att bolagets aktiekapital ökas från 913 600,70 kr till 963 100,70 kr. Antalet utestående aktier i bolaget ökar från 9 136 007 till 9 631 007.

//
Investor Relations
Game Chest Group AB (Publ)
ir@gamechestgroup.se

Prenumerera