Kontantemission registrerad hos Bolagsverket

Stockholm 2019-11-18

Den riktade kontantemissionen som beslutades av styrelsen 2019-10-09 med bemyndigande från bolagsstämma den 2019-05-20 har nu registrerats av Bolagsverket. Emissionen innebär att bolagets aktiekapital ökas från 913 600,70 kr till 963 100,70 kr. Antalet utestående aktier i bolaget ökar från 9 136 007 till 9 631 007.

//
Investor Relations
Game Chest Group AB (Publ)
ir@gamechestgroup.se

Om oss

Game Chests affärsidé är att leverera den bästa abonnemangstjänsten av spel på internet för att konsumenten ska få ta del av marknadens spännande och breda spelutbud. Bolaget erbjuder två plattformar med abonnemangsboxar av PC-spel som släpps i mitten av varje månad. Abonnemangstjänsterna består av boxar kallade ”crates” som innehåller 5-11 spel inom allt från AAA-genren till indiespel.

Prenumerera