Kvittningsemission registrerad

Den riktade kvittningsemission som beslutades av bolaget på årsstämman den 2019-05-20 har nu registrerats av Bolagsverket. Emissionen innebär att bolagets aktiekapital ökas med 34 091 kr till 772 142 kr (från 738 033  kr). Antalet utestående aktier i bolaget ökar från 7 380 330 till 7 721 240.

//

Investor Relations
Game Chest Group AB(publ)
ir@gamechestgroup.se

Om oss

Game Chests affärsidé är att leverera den bästa abonnemangstjänsten av spel på internet för att konsumenten ska få ta del av marknadens spännande och breda spelutbud. Bolaget erbjuder två plattformar med abonnemangsboxar av PC-spel som släpps i mitten av varje månad. Abonnemangstjänsterna består av boxar kallade ”crates” som innehåller 5-11 spel inom allt från AAA-genren till indiespel.

Prenumerera

Dokument & länkar