Kvittningsemission registrerad hos Bolagsverket

Kvittningsemission registrerad hos Bolagsverket

Den riktade kvittningsemission som beslutades av styrelsen 2019-07-12 med bemyndigande från bolagsstämma den 2019-05-20 har nu registrerats av Bolagsverket. Emissionen innebär att bolagets aktiekapital ökas från 889 624 kr till 913 600,7 kr. Antalet utestående aktier i bolaget ökar från 8 896 240 till 9 136 007.

//
Investor Relations
Game Chest Group AB (Publ)
ir@gamechestgroup.se

Om oss

Game Chests affärsidé är att leverera den bästa abonnemangstjänsten av spel på internet för att konsumenten ska få ta del av marknadens spännande och breda spelutbud. Bolaget erbjuder två plattformar med abonnemangsboxar av PC-spel som släpps i mitten av varje månad. Abonnemangstjänsterna består av boxar kallade ”crates” som innehåller 5-11 spel inom allt från AAA-genren till indiespel.

Prenumerera