Lägesuppdatering

Report this content

Game Chest koncernen har nu uppnått 2500 aktivt betalande abonnenter, en ökning som är i linje med vårt arbete. Vi ser en tydlig positiv trend där allt fler personer spelar datorspel vilket påverkar samtliga av Game Chest plattformar. Denna positiva trend har accelererat med anledning av den rådande situationen då betydligt fler människor är hemma.

 Vi jobbar frekvent med att förbättra våra plattformar och anpassar oss i den riktning vi upplever framtiden pekar.

//

Robin Bäcklund
Verkställande Direktör
ir@gamechestgroup.se

Prenumerera