Lägesuppdatering avseende nya förvärv 2019-07-05

Den 2019-05-15 kommunicerade bolaget att det ingått ett LOI avseende ett förvärv av bolag verksamt inom datorspels-segmentet med hög trafik härrörande från en egen plattform. I pressmeddelandet framgick det att vi hoppades genomföra affären under kvartal två. Då så inte har skett vill Game Chest för informera att det alltjämt för intensiva diskussioner med säljaren och för det fall affären blir av tyder det mesta i dagsläget på att det blir en inkråmsöverlåtelse, d.v.s. endast själva plattformen med tillhörande tillgångar förvärvas, istället för ett bolagsförvärv.

Game Chest har som uttalad strategi att växa både organiskt och genom förvärv. Vi ser givetvis positivt på gårdagens förvärv av Code Club. Samtidigt är vi övertygade om att det finns rum för ytterligare bolag/verksamheter under Game Chests paraply.

//

Investor Relations
Game Chest Group AB(publ)
ir@gamechestgroup.se

Om oss

Game Chests affärsidé är att leverera den bästa abonnemangstjänsten av spel på internet för att konsumenten ska få ta del av marknadens spännande och breda spelutbud. Bolaget erbjuder två plattformar med abonnemangsboxar av PC-spel som släpps i mitten av varje månad. Abonnemangstjänsterna består av boxar kallade ”crates” som innehåller 5-11 spel inom allt från AAA-genren till indiespel.

Prenumerera

Dokument & länkar