Månadsuppdatering av betalande abonnenter

Report this content

Game Chest koncernen har i dagsläget cirka 6000 (6000) aktivt betalande abonnenter.  Som tidigare kommunicerats bidrar dotterbolaget Code Club AB med produkten Wurm Online en större del av dessa abonnenter.

Året har inletts starkt och vi ser en tydlig koppling till marknadsföringsarbetet med influencers. I januari har vi en mer aggressiv marknadsföringsplan där bolaget kommer genomföra sin största samlade marknadsföringskampanj som sträcker sig över flera olika kanaler. Mer om kampanjens utformning kommer kommuniceras framöver.

//

Robin Bäcklund
Verkställande Direktör
Game Chest Group AB (Publ)
ir@gamechestgroup.se

Prenumerera

Dokument & länkar