Marknadsmeddelande 4/19 – Game Chest Group AB (publ) noteras på Spotlight Stock Market den 9 januari 2019

Första handelsdag på Spotlight Stock Market för Game Chest Group AB:s aktie är den 9 januari 2019. Kortnamnet för aktien är GAMEC.

Bolagets aktiekapital är per dags dato: 705 775 SEK fördelade på 7 057 750 aktier.

Information om aktien:
Kortnamn: GAMEC
Aktienamn: Game Chest
ISIN-kod: SE0010820191
Orderboks-ID: 4UQC
CFI: ESVUFR
FISN: GAMECHESTG/SH
Organisationsnummer: 559095-1942
LEI: 894500E36J7OXRV89B85
Kvotvärde: 0,10 SEK
Första dag för handel: 9 januari 2018
Antal aktier: 7 057 750
Market segment: SPSE
MIC Code: XSAT
Tick size/likviditetsband: 2 (Shares and depositary receipts)

Stockholm den 3 januari, 2019

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com 

Om oss

Game Chests affärsidé är att leverera den bästa abonnemangstjänsten av spel på internet för att konsumenten ska få ta del av marknadens spännande och breda spelutbud. Bolaget erbjuder två plattformar med abonnemangsboxar av PC-spel som släpps i mitten av varje månad. Abonnemangstjänsterna består av boxar kallade ”crates” som innehåller 5-11 spel inom allt från AAA-genren till indiespel.