Robin Bäcklund utsedd till ny VD i Game Chest group

Report this content

Robin Bäcklund utsedd till ny VD i Game Chest Group

2020-01-30 - Stockholm

Styrelsen har idag beslutat att tillsätta Robin Bäcklund som ny VD i Game Chest group från och med den 3 februari 2020. Robin Bäcklund är en mycket duktig och omtyckt medarbetare på Game Chest, där han tidigare haft rollen som affärsutvecklare och varit med i bolaget sedan start. Han har ett brinnande gaming-intresse och ett sinne för såväl affärer som ordning och reda. Robin förväntas kunna kliva in i rollen som VD och leverera resultat från dag ett. 

Robin Bäcklund ersätter därmed tidigare VD Jesper Nord som av personliga skäl avsagt sig uppdraget. Game Chest vill passa på att rikta ett stort tack till Jesper Nord för sina insatser som VD i bolaget. Jesper lämnar inte bolaget, utan sitter kvar som styrelseledamot samt arbetar kvar med affärsutveckling i koncernens dotterbolag.

Denna förändring föranleder inte några ekonomiska kostnader/åtaganden för bolaget i form av avgångsvederlag eller liknande. 

//
Robin Stenman, styrelseordförande 
Game Chest Group AB (publ)
ir@gamechestgroup.se


Denna information är sådan information som Game Chest group AB(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 januari 2020.
 

Prenumerera