Styrelseordförande Ali Ghafori köper 2 857 142 aktier i Game Chest Group AB (publ)

Report this content

Pressmeddelande - Stockholm 2023-01-26

Ali Ghafori, som sedan Maj 2022 är styrelseordförande i Game Chest Group AB (publ) har via bolagets företrädesemission förvärvat 2 857 142 aktier till ett totalt värde av 999 999,70 SEK.

Ali Ghafori har efter transaktionen 2 857 142 aktier i bolaget.

För ytterligare information vänligen kontakta
Robin Bäcklund
Verkställande Direktör
Game Chest Group AB (publ)
ir@gamechestgroup.se

Prenumerera

Dokument & länkar