Uppdatering kring abonnenter och tillväxtstrategi

Jag ser positivt på den utveckling och tillväxt som skett i koncernen sedan jag tillträdde som VD. Som tidigare kommunicerats satsar vi på att skala upp denna tillväxt i form av att binda samarbeten med större Twitch streamers och innehållsskapare samt att bibehålla och utveckla kundrelationer i koncernens samtliga plattformar.

Under Maj månad har vi dedikerat våra resurser till det förarbete som krävs för att kunna genomföra denna uppskalning. Detta arbete har inneburit att skapa kontakter bland de största byråerna, kända profiler och flertal managers samt att vi analyserat och testat olika typer av publiker.

Varumärkeskännedom är en väldigt viktig del för aktörer som endast bedriver dess verksamhet på internet. Vi anser att influencers i form av Twitch streamers och Youtubers är en snabb väg att gå för att bygga kännedom och förtroende då dessa går i god för bolagets plattformar.

Koncernen har idag cirka 2800 (2700) aktivt betalande abonnenter. Jag tror starkt på att det arbete vi dedikerat under Maj är bolagets nästa steg för att accelerera den tillväxtresa koncernen befinner sig i.

//

Robin Bäcklund
Game Chest Group AB (Publ)
ir@gamechestgroup.se
 

Om oss

Game Chests affärsidé är att leverera den bästa abonnemangstjänsten av spel på internet för att konsumenten ska få ta del av marknadens spännande och breda spelutbud. Bolaget erbjuder två plattformar med abonnemangsboxar av PC-spel som släpps i mitten av varje månad. Abonnemangstjänsterna består av boxar kallade ”crates” som innehåller 5-11 spel inom allt från AAA-genren till indiespel.

Prenumerera