Uppdatering kring förvärv och finansiering

Den 24 april meddelande Game Chest om att LOI har tecknats gällande förvärv av spelutvecklarföretaget.

Game Chest har inlett en sedvanlig due diligence av bolaget och dess produkt. Efter inledande due diligence process av ser vi med tillförsikt på fortsättningen och har som mål att genomföra förvärvet under kvartal två. Samtidigt har en process avseende finansiering av förvärvet inletts, målet är att köpeskillingen ska erläggas via såväl upptagande av lån som eget kapital.


Vi ser stora synergimöjligheter med det potentiella förvärvet och Game Chest befintliga plattformar. Game Chest når idag många spelintresserade personer och är därför en bra plattform för att finna nya spelare till det spel som bolaget utvecklat.

Investor Relations
Game Chest Group AB(publ)
ir@gamechestgroup.se

Om oss

Game Chests affärsidé är att leverera den bästa abonnemangstjänsten av spel på internet för att konsumenten ska få ta del av marknadens spännande och breda spelutbud. Bolaget erbjuder två plattformar med abonnemangsboxar av PC-spel som släpps i mitten av varje månad. Abonnemangstjänsterna består av boxar kallade ”crates” som innehåller 5-11 spel inom allt från AAA-genren till indiespel.

Prenumerera

Dokument & länkar