Utfall incitamentsprogram i Game Chest

Utfall incitamentsprogram i Game Chest
2019-10-29

På bolagsstämman den 20 september 2019 beslutades om incitamentsprogram i form av teckningsoptioner för styrelsen och VD i bolaget i syfte att skapa motivation och incitament för ledande befattningshavare och styrelseledamöter att prestera resultat till skapande av aktieägarvärde. Bolaget vill nu meddela att samtliga 300 000 teckningsoptioner tecknades av styrelsen (150 000 st) respektive ledande befattningshavare (150 000 st). Konverteringsperiod för optionerna är 20210923 - 20211023. Lösenpriset är 12 kr per aktie.

//
Investor Relations
Game Chest Group AB(publ)
ir@gamechestgroup.se

Om oss

Game Chests affärsidé är att leverera den bästa abonnemangstjänsten av spel på internet för att konsumenten ska få ta del av marknadens spännande och breda spelutbud. Bolaget erbjuder två plattformar med abonnemangsboxar av PC-spel som släpps i mitten av varje månad. Abonnemangstjänsterna består av boxar kallade ”crates” som innehåller 5-11 spel inom allt från AAA-genren till indiespel.

Prenumerera