Ändrat tid för årsstämma i Gaming Corps

Styrelsen väljer att skjuta på den planerade bolagsstämman den 2 juni då det vid konsolideringen av Red Fly framkommit att det finns tillgångar som inte redovisats i enlighet med svenskt sätt att redovisa.

Ny tid för bolagsstämma 14 juni 16.00
Separat kallelse kommer inom kort

Red Fly har i enlighet med amerikansk redovisningspraxis inte till någon del tagit upp nedlagda kostnader på de spel bolaget utvecklat. Sammanlagt har bolaget under perioden 2011-2016 haft kostnader på 6-8 MSEK som inte aktiverats. För att Gaming Corps ska kunna konsolidera Red Fly och visa en koncernbalansräkning enligt svensk redovisningspraxis måste sålunda en fördjupad analys av portföljen genomföras.

Allmänna frågor:
E-post: info@gamingcorps.com

IR- och pressfrågor:
E-post: ir@gamingcorps.com 

Om Gaming Corps AB: Gaming Corps utvecklar datorspel baserat på egna IP och välkända internationella varumärken. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North under kortnamnet GCOR. Bolagets Certified Advisor är Remium Nordic AB.

Denna information är sådan information som Gaming Corps är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 maj 2017 kl. 14.15 CET.

Taggar:

Om oss

Gaming Corps AB utvecklar datorspel (gaming och kasino) baserade på egna IP:n och välkända internationella varumärken. Gaming Corps aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet GCOR. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB.

Prenumerera

Dokument & länkar