Bolagsstämmokommuniké

Report this content

Gaming Corps AB (Nasdaq: GCOR, ”Bolaget”) har idag den 7:e januari 2019 hållit en extra bolagsstämma. Vid stämman fattades beslut avseende val av revisor samt arvode till revisorn.

Stämman beslutade att bolagets revisor Grant Thornton Sweden AB med Stefan Hultstrand som huvudansvarig revisor ska entledigas. Därefter valdes det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till revisor för bolaget. PwC har meddelat att Lars Kylberg kommer att utses som huvudansvarig för revisionen. Stämman beslutade slutligen att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

För mer information, vänligen kontakta:

Juha Kauppinen, Tillförordnad VD: juha@gamingcorps.com

Erika Mattsson, IR- och Kommunikationsansvarig: ir@gamingcorps.com

Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 januari 2019 kl 13.45 CET.

Gaming Corps aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet GCOR. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB.

Gaming Corps™ is a global videogame and interactive entertainment developer based in Sweden with offices, development studios and resources in Stockholm, Austin and Malta. Our mission at Gaming Corps™ is to create innovative videogames and compelling interactive entertainment experiences. Our decades of collective expertise developing and shipping high-quality software on mobile, PC, console and virtual reality platforms, combined with our robust proprietary technology, allows Gaming Corps™ to bring our creative original titles and your world-class intellectual property to life and into the hands of consumers globally.

www.gamingcorps.com    ir@gamingcorps.com

Dokument & länkar