Extra bolagsstämma i Gaming Corps AB torsdagen den 20 december ställs in

Styrelsen i Gaming Corps AB (Nasdaq: GCOR, ”Bolaget”) har beslutat att ställa in den planerade extra bolagsstämman torsdagen den 20 december på grund av tekniska förhinder att genomföra stämman. Det aviserade revisorsbytet har i samförstånd med revisorerna således också flyttats fram tills vidare, med hänsyn till bolagets process att skapa en starkare ledning.

Nytt datum och kallelse till extra bolagsstämma kommer offentliggöras inom de närmsta dagarna samt publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Juha Kauppinen, t.f. vd, email: Juha@gamingcorps.com

Denna information är sådan information som Gaming Corps AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 december 2018 kl. 19:30 CET.

Om Gaming Corps

Gaming Corps är ett spelutvecklingsbolag noterat på NASDAQ First North med huvudkontor i Stockholm och med en utvecklingsstudio i Austin. Gaming Corps utvecklar teknologier, design och ramverk, iterativt, för att skapa interaktiva spelupplevelser anpassade för att vara omvälvande, samarbetsfrämjande, omspelningsbara och inbjudande för alla fans. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB. Mer information: www.gamingcorps.com

Om oss

Gaming Corps AB utvecklar datorspel (gaming och kasino) baserade på egna IP:n och välkända internationella varumärken. Gaming Corps aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet GCOR. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB.

Prenumerera

Dokument & länkar