Förändring i ledningsfunktioner hos Gaming Corps AB

Report this content

Styrelsen för Gaming Corps AB (Nasdaq: GCOR, ”Bolaget”) har nyligen initierat en omorganisation som kommer att innebära en bred genomlysning av verksamheten samt förstärkning av bolagets ledningsfunktioner. Som ett led i det arbetet inleddes den 18:e december rekryteringsprocessen för att anställa en ny ordinarie VD, ett arbete som fortgår enligt plan. Styrelsens mål är att en ny VD ska finnas på plats i bolaget i början av februari 2019. Därutöver har Styrelsen idag tillsatt en ny CFO samt en IR- och Kommunikationsansvarig.

Bulent Balikci tillträder med omedelbar verkan på posten som CFO och tar därmed en plats i ledningsgruppen. Bulent Balikci har en gedigen bakgrund med breda kunskaper inom företagande i allmänhet och ekonomifunktioner i synnerhet. Bulents erfarenhet baseras på engagemang inom flera egna bolag. I olika roller har han visat stor förståelse för vilka finansiella åtgärder som behöver göras på kort som lång sikt för att ta ett bolag till lönsamhet.

I rollen som IR- och Kommunikationsansvarig har Gaming Corps engagerat Erika Mattsson som också hon tillträder med omedelbar verkan. Erika har en bakgrund som managementkonsult och har arbetat gentemot en mängd olika företag och där bidragit med strategi, verksamhetsutveckling, marknadsföring, kommunikation och varumärkesstrategi. Under tre år arbetade hon internationellt inom idrottsvärlden som Kommunikationsdirektör och därefter Generalsekreterare för det internationella MMA-förbundet.

Vi känner stort förtroende för Bulent och Erika och ser positivt på framtiden i och med dessa strategiska förändringar avseende ledningen av bolaget” säger Claes Tellman, Styrelseordförande. ”Med Bulent och Erika ombord får vi två profiler som kommer att passa bolaget mycket bra i det stadiet vi nu befinner oss i med kostnadsreduceringar och omstruktureringar, där syftet är att skapa förutsättningar för framtida god lönsamhet. ”  

Tills vidare fortsätter Juha Kauppinen som Tillförordnad VD. I samband med tillsättningen av ny ordinarie VD är avsikten att Juha tillträder i rollen som COO för att ytterligare stärka bolagets ledningsfunktioner.

För mer information, vänligen kontakta:

Juha Kauppinen, t.f. vd, email: Juha@gamingcorps.com

Erika Mattsson, IR- och kommunikationsansvarig: ir@gamingcorps.com

Denna information är sådan information som Gaming Corps AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 december 2018 kl. 16:30 CET.

Gaming Corps™ is a global videogame and interactive entertainment developer based in Sweden with offices, development studios and resources in Stockholm, Austin, Malta and Santa Monica. Our mission at Gaming Corps™ is to create innovative videogames and compelling interactive entertainment experiences. Our decades of collective expertise developing and shipping high-quality software on mobile, PC, console and virtual reality platforms, combined with our robust proprietary technology, allows Gaming Corps™ to bring our creative original titles and your world-class intellectual property to life and into the hands of consumers globally.

www.gamingcorps.com    info@gamingcorps.com / ir@gamingcorps.com

Dokument & länkar