Gaming Corps AB byter VD och fortsätter att reducera kostnader

Styrelsen i Gaming Corps AB (Nasdaq: GCOR, ”Bolaget”) väljer att avbryta samarbetet med vd, Mike Doyle, samt fortsätta reducera kostnader inom verksamheten. Bolaget och den före detta vd:n hade skilda åsikter om hur verksamheten skulle bedrivas framåt.

Detta påverkar inte den spelutveckling som idag bedrivs i Austin med PDP och Game Mill. Likaså fortlöper arbetet med Chimney Group enligt plan och samarbetet fortsätter som vanligt.

Styrelsen har valt att utse Juha Kauppinen till tillförordnad vd och Juha begär ingen ersättning för det jobbet. Arbetet med att rekrytera en ny vd har redan inletts och styrelsen har en pågående process som beräknas vara klar i början av 2019.

För mer information, vänligen kontakta:
Juha Kauppinen, t.f. vd, email: Juha@gamingcorps.com

Denna information är sådan information som Gaming Corps AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 december 2018 kl. 21:30 CET.

Om Gaming Corps

Gaming Corps är ett spelutvecklingsbolag noterat på NASDAQ First North med huvudkontor i Stockholm och med en utvecklingsstudio i Austin. Gaming Corps utvecklar teknologier, design och ramverk, iterativt, för att skapa interaktiva spelupplevelser anpassade för att vara omvälvande, samarbetsfrämjande, omspelningsbara och inbjudande för alla fans. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB. Mer information: www.gamingcorps.com

Om oss

Gaming Corps AB utvecklar datorspel (gaming och kasino) baserade på egna IP:n och välkända internationella varumärken. Gaming Corps aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet GCOR. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB.

Prenumerera

Dokument & länkar