Gaming Corps agerar underleverantör åt AAA-studio

Spelutvecklaren Gaming Corps (Nasdaq: GCOR) har skrivit avtal om att agera underleverantör åt en större amerikansk AAA-studio

Avtalet innebär i korthet att Gaming Corps amerikanska spelstudio i Austin, Texas, kommer att utveckla specifika delar av en ny speltitel åt en välkänd amerikansk AAA-studio.

Det tidsbegränsade uppdraget, som är av work for hire-karaktär, är förknippat med omfattande sekretess och Gaming Corps kan därför inte gå ut med några ytterligare detaljer annat än att avtalet kan förlängas löpande. En av anledningarna till det flexibla upplägget är att det gör det möjligt för Gaming Corps att snabbt ställa om fokus i verksamheten om pågående förhandlingar om betydligt större work for hire-uppdrag bär frukt i närtid.

Allmänna frågor:
E-post: info@gamingcorps.com

IR- och pressfrågor:
E-post: ir@gamingcorps.com 

Om Gaming Corps AB: Gaming Corps utvecklar datorspel baserat på egna IP och välkända internationella varumärken. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North under kortnamnet GCOR. Bolagets Certified Advisor är Remium Nordic AB.

Denna information är sådan information som Gaming Corps AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 maj 2017 kl. 8.15 CET.

Taggar:

Om oss

Gaming Corps AB utvecklar datorspel (gaming och kasino) baserade på egna IP:n och välkända internationella varumärken. Gaming Corps aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet GCOR. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar