Gaming Corps har utsett ny styrelse som påbörjar genomlysning av verksamheten

Vid den extra bolagsstämman (torsdagen den 8 november) i Gaming Corps, tillsattes en ny styrelse bestående av de fem ledamöterna: Claes Tellman (ordf.), Daniel Redén, Bülent Balikci, Umeed Noor Galay och Juha Kauppinen. I anslutning till det konstituerande styrelsemötet beslöts även att tilldela ett operativt ansvar till Juha Kauppinen. Den nya styrelsen har påbörjat en genomlysning av verksamheten med syfte att identifiera och genomföra effektiviseringar och kostnadsbesparingar.

Nedan följer en kort introduktion av de nya ledamöterna.

Daniel Redén
VD för Brixton Medical AB. Aktieinnehavet ägs av Daniels helägda bolag Redén Trotting AB. Aktieinnehav:15 454 653 st

Bülent Balikci
Entreprenör och ägare av LGB Invest AB. Aktieinnehav:8 156 368 st

Umeed Noor Galay
Privat investerare och tidigare tf. OVC på Karolinska Universitetssjukhuset. Arbetsuppgifter med personal-, produktion- och budgetansvar. Aktieinnehav:4 001 275 st

Juha Kauppinen
Tidigare tjänsteman inom installations- och serviceföretag.
Handplockad av de största ägarna i bolaget p.g.a sitt stora engagemang och analytiska förmåga. Aktieinnehav: 619 632 st

Claes Tellman
Omvald till ordförande för bolaget av samtliga i nya styrelsen.

Vidare, har styrelsen bedömt att det inte är i linje med bolagets strategi att gå vidare med att förvärva aktier PlayMagic Ltd (Cision pressmeddelande 30 april 2018) och heller inte det potentiella utbytet av konvertibler samt utnyttjande av teckningsoptioner med det amerikanska spelbolaget Vavel Game Studio (Cision pressmeddelande 30 maj 2018). Istället ska bolaget fokusera på sin egna kärnverksamhet, att utveckla teknologier, design och ramverk för att skapa interaktiva spelupplevelser.

Avslutningvis, har styrelsen också inlett arbetet med att utse en ny valberedning. 

Ytterligare information, vänligen kontakta:

Mike Doyle, CEO, email: ir@gamingcorps.com  


Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2018 kl 19:00 CET.

Om Gaming Corps
Gaming Corps är ett spelutvecklingsbolag noterat på NASDAQ First North med huvudkontor i Stockholm och med en utvecklingsstudio i Austin. Gaming Corps utvecklar teknologier, design och ramverk, iterativt, för att skapa interaktiva spelupplevelser anpassade för att vara omvälvande, samarbetsfrämjande, omspelningsbara och inbjudande för alla fans. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB.

Om oss

Gaming Corps AB utvecklar datorspel (gaming och kasino) baserade på egna IP:n och välkända internationella varumärken. Gaming Corps aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet GCOR. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB.

Prenumerera

Dokument & länkar