Gaming Corps nyemission kraftigt övertecknad

Report this content

Intresset för det Uppsalabaserade spelföretaget Gaming Corps är stort och teckningsgraden i bolagets nu avslutade nyemission blev 261,58 %.

Styrelsen för Gaming Corps AB (publ) ("Bolaget") beslutade den 1 april 2015 att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare om 15 834 000 kr där allmänheten bjöds in att anmäla teckning av aktier utan företräde. Emissionsbeslutet fattades med stöd av bemyndigande från årsstämman den 20 mars 2015.

Nyemissionen avsåg 2 184 000 aktier till en teckningskurs om 7,25 kr per aktie. Fem gamla aktier berättigade till teckning av två nya aktier. Teckning av aktier med och utan företrädesrätt löpte under perioden 9 april till 29 april 2015. Intresset har varit stort och totalt har det efterfrågats aktier för motsvarande 41,4 Mkr. Styrelsen för Gaming Corps har beslutat om tilldelning med den grundläggande målsättningen att uppnå en bred spridning av aktierna. Nya aktieägare kommer att mottaga avräkningsnota med besked om tilldelning samt betalningsanvisningar per post.

Utfall av nyemissionen i sammandrag:

  • Nyemissionen omfattade 15 834 000 kr (2 184 000 aktier) motsvarande ca 28,6 % av kapitalet och rösterna i Bolaget efter registrering hos Bolagsverket. Priset per aktie var 7,25 kr per aktie. Bolagets aktiekapital kommer att öka med 200 000 kr från 500 000 kr till 700 000 kr.
     
  • Totalt efterfrågades aktier för 41,4 Mkr, vilket innebär en teckningsgrad på 261,58 %.
     
  • 1093 personer har valt att deltaga i nyemissionen genom att anmäla teckning av aktier utan företrädesrätt. Tillsammans med befintliga aktieägare kommer bolaget att ha cirka 1 200 aktieägare.
     
  • Handelsstart på NASDAQ First North beräknas preliminärt till den 21 maj 2015. Bolaget kommer att handlas under kortnamnet GCOR med ISIN-kod SE0007100615.

"Vi är glada och stolta över det förtroende investerare visat oss och kommer att fortsätta jobba stenhårt för att leverera bra siffror och spelupplevelser utöver det vanliga”, säger Nicklas Dunham, Gaming Corps VD och medgrundare, i en kommentar.

I samband med nyemissionen har Eminova Fondkommission AB agerat finansiell rådgivare och emissionsinstitut. Eminova Fondkommission AB har även utsetts till Bolagets Certified Adviser.

Om Bolaget: Gaming Corps utvecklar datorspel (gaming och gambling) baserade på välkända, internationella varumärken. Detta sker främst i samarbete med amerikanska TV- och filmbolag. Närmast är Bolaget aktuellt med spel baserade på Vin Diesels Riddick-karaktär samt äventyrsspelet “Gaming Corps AIR” som görs ihop med Sony Pictures och The Walking Dead-skaparna Skybound.

För mer information, vänligen besök www.gamingcorps.com

Allmänna frågor:

E-post: info@gamingcorps.com

IR- och pressfrågor:

Douglas Norström

Kommunikations- och marknadschef, Gaming Corps AB

Telefon: +46 (0)72 164 81 81, E-post: ir@gamingcorps.com 

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

Vi är glada och stolta över det förtroende investerare visat oss och kommer att fortsätta jobba stenhårt för att leverera bra siffror och spelupplevelser utöver det vanliga
Nicklas Dunham, Gaming Corps VD och medgrundare