Gaming Corps publicerar årsredovisning för 2018

Report this content

Gaming Corps AB (publ) (Nasdaq: GCOR, ”Bolaget” eller ”Gaming Corps”) har idag publicerat årsredovisning för 2018, den finns tillgänglig för nedladdning på Bolagets webbsida.

Årsredovisningen finns tillgänglig här: http://www.gamingcorps.com/2019/05/30/gaming-corps-presents-the-2018-annual-report/ 


NYCKELTAL FÖR KONCERNEN 2018 (2017)

Nettomsättning 21 323 448 (11 329 389)

EBITDA -19 046 953 (-21 590 139)

Periodens resultat -39 505 342 (-42 246 158)


VD JUHA KAUPPINEN HAR ORDET

Kära Aktieägare,

När vi nu stänger böckerna för 2018 och blickar framåt är det med tillförsikt och realism. Men också optimism. Året 2018 var säkerligen det mest dramatiska i Gaming Corps historia och jag kan personligen egentligen bara redovisa för slutet av det, från den punkten jag klev in i styrelsen i november. Räkenskaperna för året och tidigare delårsrapporter talar sitt tydliga språk – Bolaget har dragits med substantiella underskott och haltande verksamhetsstyrning, och i kölvattnet av det har stora delar av 2019 belastats med omfattande omorganisation och omnoteringsprocess som krävt tid och resurser. Jag sa i delårsrapporten för första kvartalet 2019 att nu vänder vi blad och det vill jag anknyta till idag. Jag vill dela med mig av min och ledningens vision för framtiden och berätta vart vi är på väg.

Till mångt och mycket är Gaming Corps tillbaka till att vara en startup. Man skulle kunna se det som ensidigt dåligt men det är inte hela sanningen. Visst är det beklagligt att ha tappat så stora mängder kapital, det går inte att ifrågasätta, men idémässigt upplever jag att vi är på en bra plats. Att ha fått backa bandet har också varit väldigt nyttigt. Ju mer styrelsen och ledningen grävt i det gamla, rett ut, stångats, satt ned foten, tagit svåra beslut, kapat och lagt till – desto mer har vi landat tryggt i förvissningen om att den affärsidé som bolaget grundades med är rätt. Ju mer vi renodlar och affärsutvecklar landar vi i att det finns en stor potential i att kombinera Gaming och iGaming och ta vara på de synergieffekter dessa spännande områden medför. Det handlar om allt från kreativitet till utvecklingscykler, kompetensöverföring och inte minst finansiella åtaganden. Gaming har långa cykler och kräver mer eller mindre stora initiala investeringsbelopp som inte betalar sig på överskådlig tid men som rätt marknadsfört kan bära ett bolag för lång tid framöver. iGaming har kortare utvecklingsperioder, mindre initiala investeringar men också mindre intäkter och kortare produktlivstid. Vi ser inom iGamingen en stor potential för ett bolag med starka rötter i Gaming att med kreativitet och innovativa idéer kunna gå in i kategorier som idag består av hyfsat enkla produkter och istället skapa produkter med ett större djup – mer attraktiva och mer lönsamma. 

Inom Gaming har vi under rekonstruktionen av bolagets finanser fått ta en paus från stora åtaganden. Vår studio i Austin har varit självförsörjande genom work-for-hire och där får vi stanna ett tag tills vi kan bygga Gamingen igen genom egna projekt. Nu börjar vi närma oss den punkten och det är roligt. Vi är också fortsatt starka förespråkare för satsningen på interaktiv, narrativ underhållning och ser med spänning fram emot resultaten av försäljningsprocessen Chimney just nu driver, samt undersöker andra möjligheter inom den marknaden. För att bredda kompetensen inom främst utveckling på mobila plattformar och sänka kostnaderna har vi även satt första spadtaget i marken att etablera Gaming-resurser på Malta. Det som vid året var en anställd för endast iGaming är nu inom kort två personer, ett dotterbolag och ett kontor. Givet att Bolagets affärsutveckling sker som planerat kommer vi att under hösten kunna addera Gaming-kunnig personal, flertalet resor till Malta, nya affärskontakter och möjligheter har visat oss att det är helt rätt i tiden att ha en närvaro inom båda affärsområden där. Vi ser fram emot att kombinera Bolagets gemensamma styrkor från olika geografiska platser, olika bakgrund, olika affärstänk och kreativitet för att få till de synergieffekter vi är säkra på kan bära Bolaget en lång tid framöver. Vår startpunkt är satsningar med lägre risk men ändå bra avkastning för aktieägarna, för att sedan successivt bygga upp en portfölj med olika typer av projekt. Vi tror fortsatt på att organisk tillväxt är bästa receptet i det här skedet och lutar oss tryggt på vår nya varumärkesstrategi där vi spetsar till och kraftsamlar allt under ett tak, modervarumärket Gaming Corps.

En målsättning vi arbetar aktivt mot är att kunna visa svarta siffror för 2019. Kassaflödet är än så länge ansträngt, inte minst för att omnoteringsprocessen vid Nasdaq First North så långt har kostat strax under en miljon kronor inkl. moms. Med majoriteten av det arbetet bakom oss ser vi att våra faktiska operativa utgifter per månad, att härröra till Bolagets faktiska verksamhet, är på en helt annan nivå än tidigare. Vi fortsätter också arbetet med att hitta smarta, kostnadseffektiva lösningar i alla områden. Och vi är mycket tacksamma för det förtroendet som Nexttobe visat Gaming Corps genom lånet på 5 miljoner vilket betytt att vi kunnat fortsätta satsa under det gångna halvåret.

Gaming Corps har en historik av icke uppfyllda löften och överdrivna prognoser. Ledningen har redan på denna korta resa fått lära sig att besvikelser i vår bransch är vanliga, projekt man tror är en vecka från avtal kan nästa dag försvinna. Jag kommer därför fortsatt att vara mycket försiktig med utfästelser och löften om satsningar. Tillsammans har ledningen gått flera utbildningar i informationsgivning och vi följer regelverket till punkt och pricka. Finns det något som ska kommuniceras gör vi det omedelbart. Föreligger osäkerheter avseende t.ex. ett affärssamarbete eller dylikt, är grunden löften och planer men saknas avtal, beslut och så vidare, då väntar vi tills alla kriterier är uppfyllda och kommunikation kan ske utan otillbörlig marknadspåverkan. Att strikt hålla dessa principer är enormt viktigt, det gäller givetvis för alla bolag men framför allt för ett Bolag i vår situation. Svikna aktieägare ska kunna lita på vartenda ord som publiceras. Det är vårt löfte till er.

Vad kan jag då säga om framtida satsningar? Vi arbetar fortsatt med samma deadline för Gaming Corps första kasinoslots, i slutet av juli ska en första omgång vara klara för försäljning. Kontakter med potentiella kunder har inletts, ansökan om licens är påbörjad. Samarbetet med Chimney är fortsatt positivt – vi uppskattar deras kompetens och innovativa tankegångar, vi tror på det vi gör tillsammans. Försäljningen kom igång först i slutet av första kvartalet 2019 och visningen av demon blev ett par månader senare än vi först bedömde, här har vi behövt respektera Chimneys övriga åtaganden. Nu när försäljningen är igång är det svårt att bedöma tidsramar så det kommer vi inte göra, men satsningen fortgår. Vi har utvärderat olika alternativ inom Gaming och fortsätter göra det, både små egna projekt och större samarbeten, bland annat ser vi över hur vi kan nyttja Bolagets egen titel The Descendant på nya sätt.

Jag ser fram emot att skriva VD-ordet i 2019 års årsredovisning. Målet att inte bara få bolaget på fötter utan få det att blomstra är fortsatt styrelsens, ledningens och min personliga målsättning och det är vad vi har för ögonen varje dag. Vi tackar ödmjukt alla aktieägare som fortfarande är med oss på resan.

Uppsala, maj 2019

Juha Kauppinen, Verkställande Direktör

För mer information, vänligen kontakta:

 Juha Kauppinen, VD: juha@gamingcorps.com

Erika Mattsson, Tillförordnad Kommunikationschef och IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com

Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00

Detta pressmeddelande skickades ut den 20 maj 2019 vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör Cision vid publiceringen. 

Gaming Corps aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet GCOR. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB. 

Gaming Corps is a small, global developer focusing on Gaming, iGaming and Interactive Entertainment. The company is based in Uppsala, Sweden with development studios in Austin, USA and Malta. Our business idea is to create innovative, exciting products while utilizing the value that comes from combining Gaming and iGaming in terms of competence, financing, development cycles, IP:s and creative ideas. As a public company we have a responsibility to bring value to our shareholders, many who just like us are also fans and consumers on the market we serve. Dedication to our shareholders is the number one priority at this company, we believe that if we work hard to provide innovative products, treat customers and partners well and always stay on top of our game we will give them what they deserve as well as create a successful business.

Dokument & länkar