Spelveteranen Mike Doyle ny VD i Gaming Corps

Styrelsen för Gaming Corps AB (”Gaming Corps” eller ”Bolaget”) har utsett Bolagets operativa chef, Mike Doyle, till ny verkställande direktör i Bolaget. Mike Doyle tillträder formellt sin nya befattning den 22 maj 2018 och Bolagets avgående VD, Magnus Kolaas, lämnar i och med detta Gaming Corps.  

 För mer information vänligen kontakta:
Styrelseordförande Claes Tellman: claes.tellman@gmail.com

Allmänna frågor:
E-post: info@gamingcorps.com

IR- och pressfrågor:
E-post: ir@gamingcorps.com 

Om Gaming Corps AB: Gaming Corps utvecklar datorspel baserat på egna IP och välkända internationella varumärken. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North under kortnamnet GCOR. Bolagets Certified Advisor är Remium Nordic AB.

Denna information är sådan information som Gaming Corps AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 maj 2018 kl. 08.45 CET.

Om oss

Gaming Corps AB utvecklar datorspel (gaming och kasino) baserade på egna IP:n och välkända internationella varumärken. Gaming Corps aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet GCOR. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB.

Prenumerera

Dokument & länkar