The Descendant - Nu med Italiens första videospels arkiv

Report this content

The Descendant finns nu med i Archivio Videoludico of Bologna, det första Italialienska Video Spel Arkivet. Arkivet skapades 2009 i ett samarbete med Universitetet i Bologna och videospels förläggare med verksamhet i Italien (Sony, Nintendo, EA, Activision, Ubisoft m. fl).

The Descendant är ett episodiskt äventyr utvecklat av Gaming Corps och förlagt av Microids. Alla fem episoderna finns för både PC och Mac på Steam.

“Att stödja bevarandet av videospel, forskning på området och alla fans tillgång till vårt material är viktigt för oss. En plats som bevarar historien samtidigt som den blickar in i framtiden.. Perfekt för The Descendant!” - Jean-Marc Broyer, President, Gaming Corps.

Om The Archivio Videoludic of Bologna

Målet med arkivet är att låta forskare får tillgång till material som spänner över 60-år av tv-spels historia. Projektet drar nytta av de rymliga lokalerna i Renzo Renzi biblioteket, en idealisk plats för både forskare och spelare. Arkivets målsättning är att verka som startpunkt för forskning kring videospel. Den dagliga verksamheten präglas av föreläsningar, workshops, filmåterblickar, samarbete med olika gymnasieskolor samt med universitetet i Bologna. Allt samarbete verkar för utvecklandet av ett genuint centrum för videospels forskning. I januari 2017 uppgick videospelskatalogen till mer än 4850 titlar.

Om Gaming Corps

Gaming Corps är ett spelutvecklingsbolag noterat på NASDAQ First North med huvudkontor i Stockholm och med en utvecklingsstudio i Austin. Gaming Corps utvecklar teknologier, design och ramverk, iterativt, för att skapa interaktiva spelupplevelser anpassade för att vara omvälvande, samarbetsfrämjande, omspelningsbara och inbjudande för alla fans.

www.gamingcorps.com

Allmänna frågor:
E-post: info@gamingcorps.com

IR- och pressfrågor:
E-post: ir@gamingcorps.com 

Om Gaming Corps AB: Gaming Corps utvecklar datorspel baserat på egna IP och välkända internationella varumärken. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North under kortnamnet GCOR. Bolagets Certified Advisor är Remium Nordic AB.

Denna information är sådan information som XGAming Corps AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 mars 2017 kl. 12.00 CET.

Taggar:

Citat

Att stödja bevarandet av videospel, forskning på området och alla fans tillgång till vårt material är viktigt för oss. En plats som bevarar historien samtidigt som den blickar in i framtiden.. Perfekt för The Descendant!
Jean-Marc Broyer