Tillförordnad vd i Gaming Corps AB, Juha Kauppinen frånträder sin plats i styrelsen

Juha Kauppinen, styrelseledamot och tillförordnad vd i Gaming Corps AB (Nasdaq: GCOR, ”Bolaget”) frånträder sin plats i styrelsen. Detta för att tydliggöra ledningsfunktion och ansvarsområden mellan styrelse och vd.

”Vi behöver tydliggöra olika ansvarsområden inom verksamheten och jag behöver fokusera min tid på rollen som VD varför jag valt att lämna min plats i styrelsen tills vidare.” säger Juha Kauppinen

Styrelseordförande Claes Tellman:

”Detta är ett naturligt steg då Juha nyligen tillträtt som tillförordnad vd och vi vill vara noga med att särskilja ansvarsområdena inom verksamheten”

För mer information, vänligen kontakta:
Juha Kauppinen, t.f. vd, email: Juha@gamingcorps.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 december 2018 kl. 09:50 CET.

Om Gaming Corps
Gaming Corps är ett spelutvecklingsbolag noterat på NASDAQ First North med huvudkontor i Stockholm och med en utvecklingsstudio i Austin. Gaming Corps utvecklar teknologier, design och ramverk, iterativt, för att skapa interaktiva spelupplevelser anpassade för att vara omvälvande, samarbetsfrämjande, omspelningsbara och inbjudande för alla fans. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB. Mer information: www.gamingcorps.com

Om oss

Gaming Corps AB utvecklar datorspel (gaming och kasino) baserade på egna IP:n och välkända internationella varumärken. Gaming Corps aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet GCOR. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB.

Prenumerera

Dokument & länkar