VD-kommentar, Gaming Corps

Report this content

Det händer mycket hos Gaming Corps (Nasdaq: GCOR) och med nästa delårsrapport ännu en tid bort, vill jag passa på att säga några ord om var vi står som bolag just nu. 

Årets första kvartal har lidit mot sitt slut och jag är glad över att kunna konstatera att Gaming Corps har fortsatt vind i seglen. Aktiekursen står och stampar, och jag har all respekt för den frustation detta kan vålla bland bolagets många aktieägare. Min förhoppning är att alla de avtal vi slutit under det gångna året samt de affärer vi just nu diskuterar med olika motparter kommer att förändra den saken. 

Som meddelats under gårdagen har vi även rekryterat en väletablerad spelveteran borta i USA i form av Mike Doyle. Han tillträder som operativ chef och vår bedömning är att hans omfattande nätverk och långa erfarenhet inom spel- och filmindustrin, däribland som Head of Interactive hos 20th Century Fox, kommer att möjliggöra en accelererad utveckling för Gaming Corps gaming-sida. 

För egen del innebär Mike Doyles tillträde att jag kommer att få mer tid till att fokusera på Gaming Corps växande kasinoverksamhet. Via dotterbolaget Salsa Games siktar vi på att kunna presentera en första gambling-titel inom en snar framtid. 

Slutligen fortsätter bolagets ekonomi att stärkas, dels genom vår finansieringslösning med Bracknor och dels genom de work-for-hire-uppdrag som tidigare kommunicerats. Vår bedömning är att pågående diskussioner på det sistnämnda området kan komma att bära ytterligare frukt redan under våren. Jag vill även passa på att nämna att styrelsen förlängt tiden för anmälan om förvärv på de teckningsoptioner som den extra bolagsstämman den 22 februari 2018 beslutade om. 

Allmänna frågor:
E-post: info@gamingcorps.com

IR- och pressfrågor:
E-post: ir@gamingcorps.com 

Om Gaming Corps AB: Gaming Corps utvecklar datorspel baserat på egna IP och välkända internationella varumärken. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North under kortnamnet GCOR. Bolagets Certified Advisor är Remium Nordic AB.

Denna information är sådan information som Gaming Corps AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 april 2018 kl. 08.30 CET.

Taggar:

Dokument & länkar