Gapwaves erhåller beställning på ett nytt utvecklingsprojekt från Uhnder

Report this content

Gapwaves har erhållit en order på ett nytt projekt från amerikanska Uhnder.  Leveransen omfattar design/utveckling och produktion av 300 metalliserade, formsprutade antenner för en 77 GHz högupplöst radar avsedd för robotiserade transporter. Totalt ordervärde uppgår till ca 1.6 MSEK och leverans beräknas ske under tredje kvartalet 2021.  

Gapwaves inledde i mars 2020 ett samarbete med Uhnder, ett bolag från Austin, Texas, som har utvecklat en unik digital Radar-on-Chip (RoC) lösning baserad på en kombination av avancerad CMOS och Digital Code Modulation (DCM) teknologi. Under 2020 och 2021 har Uhnder beställt flera uppföljningsorder på ursprungsprojektet och de radarprototyper som gemensamt tagits fram med komponenter från Gapwaves och Uhnder har visat mycket god prestanda. Som en fortsättning på samarbetet beställer nu Uhnder ett nytt projekt med en ny uppdaterad antennspecifikation. Initialt skall 300 antenner i formsprutad metalliserad plast levereras. 

Gapwaves VD Lars-Inge Sjöqvist, kommenterar, ”Vi har fått flera uppföljningsorder av Uhnder det senaste året. Att de nu väljer att gå vidare med ett nytt projekt baserat på en ny specifikation ser vi som ett bevis på att Gapwaves antenner lever upp till prestanda och kvalité för 77 GHz radar för last mile transporter. Vidare ser vi det som ett bevis och en signal från marknaden att det är en bransch med ökad efterfrågan på radarantenner och dessutom i snabb tillväxt. Det är jätteroligt att se att Gapwaves antenner står sig starka inom marknaden för denna nya vertikal, vår förhoppning är att fler aktörer inom robotiserad logistik kommer behöva vår teknik. ” 

Denna information är sådan information som Gapwaves AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 mars 2021 kl 08:14 CET. 

För ytterligare information se Gapwaves ABs hemsida www.gapwaves.com eller kontakta: 

Lars-Inge Sjöqvist, VD 

Telefonnummer: 0736 84 03 56 

E-post: lars-inge.sjoqvist@gapwaves.com 

Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission 

Telefon: +46 (0)8 503 000 50 

E-post: ca@gwkapital.se  

www.gwkapital.se  

Om Gapwaves AB 

Gapwaves AB (publ) har sitt ursprung i forskning vid Chalmers Tekniska Högskola och etablerades 2011. Bolagets vision är att vara den mest innovativa leverantören av antennsystem för millimetervågor och den utvalda partnern till de som revolutionerar nästa generations trådlösa teknologi. Genom sin disruptiva teknologi ska Gapwaves hjälpa innovatörer inom Telekom och Automotive att skapa effektiva millimetervågssystem som förändrar samhället vi lever i.  

Gapwaves aktie (GAPW B) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser. 

Denna information är sådan som Gapwaves AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-03-08 08:16 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar