Gapwaves erhåller en ny beställning på utvecklingsprojekt för trafikövervakning

Report this content

Gapwavesharerhållit enorder på ett nytt projekt för trafikövervakning. Leveransen omfattar design/utveckling och produktion av 100 formsprutade antenner för en 77 GHz högupplöst radar avsedd för trafikövervakning. Totalt ordervärde uppgår till ca2.3MSEK och leverans beräknas skeunderfjärdekvartalet 2021.  

Ordern är en uppföljning på det samarbete som inleddes i slutet av 2020 mellan Gapwaves och en marknadsledande aktör inom trafikradar. De prototyper som hittills tagits fram i samarbetet har visat god prestanda och kunden är mycket mån om att förlänga och fördjupa samarbete med Gapwaves. Som en fortsättning på samarbetet beställer kunden nu ett nytt projekt baserat på en ny uppdaterad antennspecifikation. Initialt skall 100 antenner i formsprutad metalliserad plast levereras. 

”Vi är mycket glada över denna nya order vilket bevisar att Gapwaves produkter står sig starka inom flera applikationer för radar på millimetervågor. Dessa nya radarvertikaler är segment i snabb tillväxt och vi ser att vi har en teknologi som kan vara med och forma nästa generations radarprodukter”, säger Gapwaves VD, Lars-Inge Sjöqvist.

Denna information är sådan information som Gapwaves AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2021 kl 10:10 CET.

För ytterligare information se Gapwaves ABs hemsida www.gapwaves.com eller kontakta:

Lars-Inge Sjöqvist, VD

Telefonnummer: 0736 84 03 56

E-post: lars-inge.sjoqvist@gapwaves.com

Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission

Telefon: +46 (0)8 503 000 50

E-post: ca@gwkapital.se

www.gwkapital.se

Om Gapwaves AB

Gapwaves AB (publ) har sitt ursprung i forskning vid Chalmers Tekniska Högskola och etablerades 2011. Bolagets vision är att vara den mest innovativa leverantören av antennsystem för millimetervågor och den utvalda partnern till de som revolutionerar nästa generations trådlösa teknologi. Genom sin disruptiva teknologi ska Gapwaves hjälpa innovatörer inom Telekom och Automotive att skapa effektiva millimetervågssystem som förändrar samhället vi lever i.

Gapwaves aktie (GAPW B) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Denna information är sådan som Gapwaves AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-03-31 10:11 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar