Gapwaves erhåller en ny order från HELLA

Report this content

Gapwaves har erhållit en uppföljningsorder på ett nytt projekt för 77 GHz antenner avsedda för fordonsradar. Leveransen omfattar design/utveckling och produktion av antennprototyper baserat på en uppdaterad antennspecifikation för en 77 GHz hörnradar. Värdet på ordern uppgår till ca 3MSEK och leverans beräknas ske under första kvartalet 2022. 

HELLA har under det senaste året utvärderat Gapwaves teknik genom flera design- och prototypprojekt. Som en fördjupning av samarbetet tecknades i juni 2021 ett licens- och utvecklingsavtal mellan Gapwaves och HELLA. Som en del av avtalet investerade HELLA 182,3 MSEK i Gapwaves i en riktad nyemission. HELLA och Gapwaves skall tillsammans utveckla HELLA´s nästa generation radarantenner med en förväntad produktionsstart 2024.

HELLA är en av världens största tillverkare av fordonsradar. Genom utvecklingen av mer avancerade aktiva säkerhetssystem och självkörande bilar förväntas marknaden för fordonsradar och radarsensorer för högre upplösning att öka kraftigt de närmaste åren. Prognosen är att det kommer att driva efterfrågan på Gapwaves innovativa teknik, eftersom den möjliggör förbättrad prestanda och kostnadsfördelar.

Projektet som HELLA nu beställer är en uppföljning av tidigare projekt och prototyperna som produceras kommer att uppfylla antennspecifikationen för den slutliga högvolymprodukten.

Gapwaves VD Lars-Inge Sjöqvist kommenterar:
”Detta uppföljningsprojekt är en del av den plan vi definierade när vi ingick licensavtalet i våras. Gapwaves fortsätter att leverera högkvalitativa antenner och tar därmed ett steg närmare att bli leverantör av vågledarbaserade antenner för högvolymscenarier till fordonsindustrin.”

För ytterligare information se Gapwaves ABs hemsida www.gapwaves.com eller kontakta:
Lars-Inge Sjöqvist, VD
Telefonnummer: 0736 84 03 56
E-post: lars-inge.sjoqvist@gapwaves.com

Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission
Telefon: +46 (0)8 503 000 50
E-post: ca@gwkapital.se
www.gwkapital.se

Om Gapwaves AB
Gapwaves AB (publ) har sitt ursprung i forskning vid Chalmers Tekniska Högskola och etablerades 2011. Bolagets vision är att vara den mest innovativa leverantören av antennsystem för millimetervågor och den utvalda partnern till de som revolutionerar nästa generations trådlösa teknologi. Genom sin disruptiva teknologi ska Gapwaves hjälpa innovatörer inom Telekom och Automotive att skapa effektiva millimetervågssystem som förändrar samhället vi lever i.

Gapwaves aktie (GAPW B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Denna information är sådan som Gapwaves AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-26 08:10 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar