Gapwaves erhåller en ny order från Tier 1 kund

Report this content

Gapwaves har erhållit en ny order på design och utveckling av antennprototyper till 77 GHz bilradar värd ca 2.4 MSEK att levereras under tredje kvartalet 2021. Ordern är en uppföljning på det samarbete som inleddes i december 2020 med en av de ledande europeiska tillverkarna av radar till fordonsindustrin. 

Ordern är en fortsättning på de flertal utvecklingsprojekt som kunden tidigare beställt men nu baserat på en ny antennspecifikation. Leveransen består av 100 formsprutade antenner för nästa generations 77 GHz bilradar baserade på Gapwaves vågledarteknologi. Samarbetet har hittills levererat enligt uppsatta förväntningar och kunden är nöjd med de antenner som de utvärderat. Det nu beställda uppföljningsprojektet är ett nästa steg i utvecklingen av att integrera Gapwaves vågledarbaserade antennteknologi för serieproduktion i nästa generations fordonsradar. Antennerna som levereras i detta projekt kommer utvärderas i testbilar som rullar på vägarna.  

Gapwaves VD, Lars-Inge Sjöqvist kommenterar: ”Vi är mycket glada att utvecklingen med denna kund fortsätter enligt plan och att kunden är så nöjd med våra leveranser av antennprototyper. Samarbetet med denna Tier 1 kund som är en av marknadsledarna fördjupas nu ytterligare och Gapwaves är ett steg närmare att sluta ett avtal som volymleverantör av antenner till nästa generations 77 GHz bilradar.” 

Denna information är sådan information som Gapwaves AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juni 2021 kl 09:40 CET. 

 

För ytterligare information se Gapwaves ABs hemsida www.gapwaves.com eller kontakta: 

Lars-Inge Sjöqvist, VD 

Telefonnummer: 0736 84 03 56 

E-post: lars-inge.sjoqvist@gapwaves.com 

Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission 

Telefon: +46 (0)8 503 000 50 

E-post: ca@gwkapital.se  

www.gwkapital.se  

Om Gapwaves AB 
Gapwaves AB (publ) har sitt ursprung i forskning vid Chalmers Tekniska Högskola och etablerades 2011. Bolagets vision är att vara den mest innovativa leverantören av antennsystem för millimetervågor och den utvalda partnern till de som revolutionerar nästa generations trådlösa teknologi. Genom sin disruptiva teknologi ska Gapwaves hjälpa innovatörer inom Telekom och Automotive att skapa effektiva millimetervågssystem som förändrar samhället vi lever i.  

Gapwaves aktie (GAPW B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser. 

Denna information är sådan som Gapwaves AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-06-01 09:41 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar