Gapwaves erhåller order om utveckling av antenner för bilradar

Report this content

Gapwaves har ingått avtal med en av världens största underleverantörer till bilindustrin om utveckling av antennprototyper för 77GHz bilradar. Avtalet innebär utveckling och framtagande av antennprototyper baserat på gapvågledarteknologin efter beställarens specifikationer. Antennprototyperna kommer att levereras under första kvartalet 2019 för vidare utvärdering av kunden. Totalt ordervärde är ca 0,7 mkr.

Drivet av utvecklingen inom aktiva säkerhetssystem (ADAS) har fordonsindustrins krav på radarlösningar ökat. Radar inom fordonsindustrin används idag för t ex adaptiva farthållare och döda vinkel-varnare men förväntas i framtiden få fler användningsområden. Gapvågledarteknologin erbjuder möjligheter till en effektiv antenn med låga förluster för millimetervågsradar på 77GHz som kan erbjuda större upptagningsområde och bättre prestanda än dagens lösningar.

I avtalet som tecknats kommer Gapwaves, baserat på gapvågledarteknologin, utveckla antennprototyper efter beställarens specifikationer för tester och utvärderingar. Kunden är idag en av världens största leverantörer av radar till fordonsindustrin. Prototyperna som kommer tas fram är av typen kortdistansradar vilka volymmässigt förväntas utgöra största delen av radarvolymerna framöver. Efter att prototyperna levererats kommer dessa att testas och utvärderas innan beslut om eventuell vidare utveckling sker.

”Vi är mycket glada över denna order och på det sätt som diskussionerna förts. För Gapwaves del är det en milstolpe som förhoppningsvis leder till att man kommer att välja antenner baserade på gapvågledarteknologin till kommande generationer av bilradar”, säger Lars-Inge Sjöqvist, VD på Gapwaves.

Denna information är sådan information som Gapwaves AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2018 kl 15:00 CET.

För ytterligare information se Gapwaves ABs hemsida www.gapwaves.com eller kontakta:

Lars-Inge Sjöqvist, VD

Telefonnummer: 0736 84 03 56

E-post: lars-inge.sjoqvist@gapwaves.com 

Per Andersson, CFO

Telefonnummer: 0709 395 327

E-post: per.andersson@gapwaves.com  

Om Gapwaves AB

Gapwaves AB (publ) har sitt ursprung i forskning vid Chalmers Tekniska Högskola och etablerades 2011. Bolagets vision är att vara den ledande leverantören av aktiva antennlösningar. Gapwaves designar, tillverkar och säljer vågledare och antennprodukter baserat på gap-vågledarteknologin. Applikationsområden för bolagets produkter är bland annat aktiva antenner för mobilbasstationer, radiolänkar inom data- och telekom, bilradar, avlyssningssystem och rymdobservatorier. 

Gapwaves aktie (GAPW B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Taggar: