Gapwaves erhåller uppföljningsorder från Tier 1 kund

Report this content

Gapwaves har erhållit en uppföljningsorder på design och utveckling av antennprototyper till 77 GHz bilradar värd ca 2.2 MSEK att levereras under andra kvartalet 2021. Ordern är en uppföljning på det prototypprojekt som inleddes i december 2020 med en av de ledande europeiska tillverkarna av radar till fordonsindustrin.

Avtalet som ingåtts är en fortsättning på tidigare utvecklingsprojekt där antenner till framtida generationer av 77 GHz bilradar baserade på Gapwaves vågledarteknologi utvecklas efter kundens specifikationer. Leveransen kopplat till denna order kommer att bestå av 100 formsprutade antenner och vara en del av kundens utvärdering och analys av antenner tillverkade i en miljö liknande högvolymsproduktion.

Kunden har varit tydlig med att om Gapwaves antenner uppfyller förväntningar och krav så kommer de att integreras i kundens nästa generations fordonsradar med vågledarbaserad antennteknologi som går i serieproduktion.

Gapwaves VD, Lars-Inge Sjöqvist kommenterar: ”Vi är mycket glada att ha erhållit denna uppföljningsorder vilket återigen bekräftar att vi lever upp till förväntningarna på Gapwaves som leverantör av 77 GHz radar antenner. Parallellt med produktutvecklingen pågår diskussioner om att kvalificera Gapwaves som volymleverantör av antenner till kunden, förhoppningen är att sluta ett avtal innan året är slut.” 

Denna information är sådan information som Gapwaves AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 mars 2021 kl 12:10 CET.

För ytterligare information se Gapwaves ABs hemsida www.gapwaves.com eller kontakta:

Lars-Inge Sjöqvist, VD

Telefonnummer: 0736 84 03 56

E-post: lars-inge.sjoqvist@gapwaves.com

Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission

Telefon: +46 (0)8 503 000 50

E-post: ca@gwkapital.se

www.gwkapital.se

Om Gapwaves AB

Gapwaves AB (publ) har sitt ursprung i forskning vid Chalmers Tekniska Högskola och etablerades 2011. Bolagets vision är att vara den mest innovativa leverantören av antennsystem för millimetervågor och den utvalda partnern till de som revolutionerar nästa generations trådlösa teknologi. Genom sin disruptiva teknologi ska Gapwaves hjälpa innovatörer inom Telekom och Automotive att skapa effektiva millimetervågssystem som förändrar samhället vi lever i.

Gapwaves aktie (GAPW B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Denna information är sådan som Gapwaves AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-03-09 12:12 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar