Gapwaves har än en gång uppnått ”Seal of Excellence” för ansökan om finansiering inom Horizon 2010

Gapwaves lämnade den 18 oktober i år in en ansökan om finansiering till programmet SME instrument phase 2 inom Horizon 2020. Besked har nu mottagits om att bolaget erhållit EU-kommissionens ”Seal of Excellece”, men att stöd ej erhållits. Gapwaves placerade sig på plats 26 av 476 sökanden. 

Gapwaves har än en gång mottagit besked om att bolaget erhållit EU-kommissionens ”Seal of Excellence” för sin ansökan till programmet SME instrument phase 2 inom Horizon 2020. Totalt var det 467 sökande men bara 8 sökande blev beviljade medel. Gapwaves hade ansökt om 2,5 MEUR i finansiering och placerade sig på plats 26 men blev dessvärre utan medel.

”Ett tillskott om 2,5 MEUR hade självklart varit välkommet men vår plan för utveckling av aktiva antenner för 5G ligger fast och påverkas inte av detta. Vi arbetar vidare med alternativ för den långsiktiga finansieringen, närmast till hands ligger att ingå NRE-avtal med en eller flera av systemleverantörerna i industrin där delar av våra utvecklingskostnader då kommer finansieras genom dem. I dagarna får vi dessutom ett likviditetstillskott om ca 23 MSEK genom konvertering av optionsprogrammet TO1” säger Lars-Inge Sjöqvist, VD Gapwaves.

Gapwaves utvärderar kontinuerligt olika möjligheter för bidrag till forsknings- och utvecklingskostnader och har tidigare erhållit stöd från bland annat Vinnova. Under 2018 planeras nya ansökningar inom bidragsprogram som bedöms passa Gapwaves verksamheter. Ett område som kommer utvärderas, utöver 5G-antenner, är bidrag till utveckling av radar för fordon baserat på aktiva antenner.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Gapwaves AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 december 2017 kl. 13:00 CET.

För ytterligare information se Gapwaves ABs hemsida www.gapwaves.com eller kontakta VD Lars-Inge Sjöqvist.

Lars-Inge Sjöqvist

Telefonnummer: 0736 84 03 56

E-post: lars-inge.sjoqvist@gapwaves.com

Om Gapwaves AB

Gapwaves AB (publ) har sitt ursprung i forskning vid Chalmers Tekniska Högskola och etablerades 2011. Bolagets vision är att vara den ledande leverantören av aktiva antennlösningar. Gapwaves designar, tillverkar och säljer vågledare och antennprodukter baserat på gap-vågledarteknologin. Applikationsområden för bolagets produkter är bland annat aktiva antenner för mobilbasstationer, radiolänkar inom data- och telekom, bilradar, avlyssningssystem och rymdobservatorier. 

Gapwaves aktie (GAPW B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar