Gapwaves har etablerat återförsäljaravtal med Electronic Scientific Engineering Ltd. och Dymstec Co., Ltd för Kina och Korea

Gapwaves har etablerat icke exklusiva distributörsavtal för de kinesiska och koreanska marknaderna med respektive Electronic Scientific Engineering Ltd. och Dymstec Co., Ltd. Avtalen med företagen har utarbetats under en långvarig dialog gällande återförsäljarverksamhet av Gapwaves sortiment av Gapvågledarflänsar, Gap-antenner för radiolänkar (punkt-till-punkt) samt för vårt gapvågledarbyggsett för styrbara antenner för 5G och fordonsindustrin.

Distributörerna är ledande importörer och distributörer av elektroniska apparater, system, vetenskaplig utrustning och industrimaskiner med erfarenhet av marknadsföring och försäljning till bl a Samsung, Hyundai och SK Telecom i Korea samt Huawei, ZTE mfl i Kina. Bägge återförsäljarna är specialiserade på mätteknik inom telekom och fordonsteknologi.

”Vi fortsätter arbetet med att expandera vårt distributörsnätverk i Asien eftersom vi sätter ett stort värde i att ha lokal förankring med etablerade kundrelationer. Avtalet innebär att Electronic Scientific Engineering Ltd. och Dymstec Co., Ltd kommer att ha ett lager av Gapwaves produkter för att kunna sälja och leverera till kunder i Kina och Korea. De nya distributörerna har sedan tidigare etablerade kontakter med flertalet intressanta potentiella kunder inom marknadssegmenten telekom och fordon”, säger VD Lars-Inge Sjöqvist.

Göteborg den 8 december 2017

För ytterligare information se Gapwaves ABs hemsida www.gapwaves.com eller kontakta VD Lars-Inge Sjöqvist.

Lars-Inge Sjöqvist, VD
Telefonnummer: +46 736 84 03 56
E-post: 
lars-inge.sjoqvist@gapwaves.com 

Om Gapwaves AB 
Gapwaves AB (publ) har sitt ursprung i forskning vid Chalmers Tekniska Högskola och etablerades 2011. Bolagets vision är att vara den ledande leverantören av aktiva antennlösningar. Gapwaves designar, tillverkar och säljer vågledare och antennprodukter baserat på gap-vågledarteknologin. Applikationsområden för bolagets produkter är bland annat aktiva antenner för mobilbasstationer, radiolänkar inom data- och telekom, bilradar, avlyssningssystem och rymdobservatorier.

Gapwaves aktie (GAPW B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser. 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar