Gapwaves har etablerat återförsäljaravtal med Signal Solutions Nordic

Gapwaves har etablerat ett icke exklusivt distributörsavtal för de nordiska marknaderna med Signal Solutions Nordic OY (”Signal Solutions”). Avtalet avser marknadsföring och försäljning av Gapwaves sortiment av Gapvågledarflänsar, Gap-antenner för radiolänkar (punkt-till-punkt) samt för Gapwaves teknologi för styrbara antenner för 5G och mobila enheter.

Signal Solutions Nordic är en av de ledande importörerna och återförsäljarna av RF-komponenter i norden. Kunderna till Signal Solutions består av större och mindre aktörer inom telekomindustrin likväl som laboratorium och universitet. Avtalet innebär att Signal Solutions marknadsför och säljer Gapwaves produkter på de nordiska marknaderna. Överenskommelsen innebär också att Signal Solutions, genom sitt kontaktnät och befintliga kunder, avser marknadsföra Gapwaves teknologi och kunskap inom styrbara antenner för 5G och mobila enheter. Signal Solutions har egna kontor i både Finland och Sverige och därigenom goda kontakter med de största spelarna inom telekomindustrin.

”Vi är mycket glada att kunna expandera vårt distributörsnätverk i norden med en så etablerad partner som Signal Solutions. Signal Solutions har sedan länge etablerade kundrelationer med flera intressanta potentiella kunder inom marknadssegmenten telekom och mobila enheter”, säger VD Lars-Inge Sjöqvist.

Göteborg den 17 augusti 2018

För ytterligare information se Gapwaves ABs hemsida www.gapwaves.com eller kontakta VD Lars-Inge Sjöqvist.

Lars-Inge Sjöqvist, VD
Telefonnummer: +46 736 84 03 56
E-post: lars-inge.sjoqvist@gapwaves.com

Per Andersson, CFO              

Telefonnummer: + 46 709 39 53 27

E-post: per.andersson@gapwaves.com

Om Gapwaves AB 
Gapwaves AB (publ) har sitt ursprung i forskning vid Chalmers Tekniska Högskola och etablerades 2011. Bolagets vision är att vara den ledande leverantören av aktiva antennlösningar. Gapwaves designar, tillverkar och säljer vågledare och antennprodukter baserat på gap-vågledarteknologin. Applikationsområden för bolagets produkter är bland annat aktiva antenner för mobilbasstationer, radiolänkar inom data- och telekom, bilradar, avlyssningssystem och rymdobservatorier.

Gapwaves aktie (GAPW B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser. 

Taggar: