Gapwaves presenterar aktiv 5G-antenn med integrerat chip

Gapwaves har avslutat första fasen i utvecklingen av en aktiv 28GHz antenn med integrerat chip och analog styrning. Antennen som tagits fram visar mycket goda resultat med högt gain och låga förluster och bekräftar de mätningar och simuleringar som bland annat presenterades på Mobile World Congress i Barcelona i februari 2018. Antennen och det integrerade chipet kommer nu testas och marknadsföras mot 5G och Fixed Wirelss Access (trådlöst bredband) segmenten inom telekomindustrin.

Den styrbara 28GHz antenn med aktiva delar i form av ett högpresterande filter och övergång från kretskort till gapvågledare som nu presenterats är en uppföljning på den första prototyp och de testresultat som visades på Mobile World Congress i Barcelona i februari 2018. Tester och mätningar som gjorts visar på mycket goda prestanda och hög antenneffektivitet med låga förluster. Gapwaves lösning hanterar även värmeavledningen från den aktiva elektroniken på ett mycket effektivt sätt.

Antennen som tagits fram kommer nu att demonstreras och testas av kunder. Systemleverantörer som utvecklar basstationer för 5G eller Fixed Wireless Access kan med Gapwaves byggsätt utveckla lösningar som kommer kunna ge exceptionell räckvidd för millimetervågslösningar. Vidare utveckling av antennen innebär bland annat digital styrning och integration av högeffektsförstärkare.

”Antennen vi utvecklat visar utmärkta prestanda med låga förluster och hög effektivitet vilket bevisar gapvågledarteknologins fördelar. För system på 28GHz som 5G-nätverk eller Fixed Wireless Access är det här resultat som ligger i absolut framkant och som kan bidra till att man kan utveckla lösningar som kombinerar mycket hög räckvidd med låg energiförbrukning” säger Thomas Emanuelsson, teknisk chef Gapwaves.

”Intresset för Gapwaves teknologi och de fördelar vi kan åstadkomma på 28GHz var mycket stort på mässan i Barcelona och vi är mycket glada att kunna presentera en prototyp som motsvarar förväntningarna. Det krävs fortsatt utveckling för att kunna presentera en helt digital 5G-antenn men jag är övertygad om att de kunder som kommer att testa och utvärdera vår nuvarande lösning kommer bli mycket imponerande” säger Lars-Inge Sjöqvist, VD Gapwaves.                             

För ytterligare information se Gapwaves ABs hemsida www.gapwaves.com eller kontakta VD Lars-Inge Sjöqvist eller CFO Per Andersson på kontaktuppgifterna nedan.

Lars-Inge Sjöqvist, VD

Telefonnummer: 0736 84 03 56

E-post: lars-inge.sjoqvist@gapwaves.com 

Per Andersson, CFO

Telefonnummer: 0709 39 53 27

E-post: per.andersson@gapwaves.com

Om Gapwaves AB

Gapwaves AB (publ) har sitt ursprung i forskning vid Chalmers Tekniska Högskola och etablerades 2011. Bolagets vision är att vara den ledande leverantören av aktiva antennlösningar. Gapwaves designar, tillverkar och säljer vågledare och antennprodukter baserat på gap-vågledarteknologin. Applikationsområden för bolagets produkter är bland annat aktiva antenner för mobilbasstationer, radiolänkar inom data- och telekom, bilradar, avlyssningssystem och rymdobservatorier. 

Gapwaves aktie (GAPW B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser. 

Taggar: