• news.cision.com/
  • Gapwaves AB/
  • HELLA GmbH & Co. KGaA, ledande tysk billeverantör, investerar i det svenska teknikföretaget Gapwaves AB

HELLA GmbH & Co. KGaA, ledande tysk billeverantör, investerar i det svenska teknikföretaget Gapwaves AB

Report this content

Gapwaves har ingått ett licens- och utvecklingsavtal med tidsbegränsad exklusivitet för hörn- och sidoradar med HELLA, en av de största tillverkarna av radar för bilindustrin. Som en del av avtalet kommer HELLA att investera 182,3 MSEK i Gapwaves i en riktad nyemission av 3 100 000 B-aktier, investeringen täcker cirka 10% av Gapwaves kapital. Gapwaves kommer som tillägg att erbjuda utvecklingstjänster till HELLA.

HELLA har under det senaste året utvärderat Gapwaves teknik genom flera design- och prototypprojekt. Genom att ingå detta licensavtal får HELLA rätt att använda Gapwaves patenterade teknik för vågledarbaserade antenner inom specifika applikationer. Gapwaves kommer att samarbeta med HELLA i utvecklingen av radarantenner med en förväntad produktionsstart 2024.

”Gapwaves är världsledande på marknaden för vågledarbaserade antenner. Genom att kombinera vår kompetens och implementera Gapwaves teknologi i nästa generation hörnradarsensorer baserat på 77 GHz kommer prestandan att öka avsevärt”, säger Michael Jaeger, Executive Board Member of the Business Division Electronics på HELLA och fortsätter;
"Detta strategiska partnerskap mellan Gapwaves och HELLA är ett viktigt steg för att utveckla avancerade radarlösningar för att möjliggöra automatiserade körfunktioner och därmed ytterligare stärka vår marknadsposition inom detta viktiga tillväxtområde."

HELLA är en av världens största tillverkare av fordonsradar. Genom utvecklingen av mer avancerade aktiva säkerhetssystem och självkörande bilar förväntas marknaden för fordonsradar och radarsensorer för högre upplösning att öka kraftigt de närmaste åren.

Detta kommer att driva efterfrågan på Gapwaves innovativa teknik, eftersom den möjliggör förbättrad prestanda och kostnadsfördelar. Den primära kunden kommer att vara ett tyskt premiumbilmärke, vilket säkerställer Gapwaves ambition att nå ett högvolymscenario.

”Jag är oerhört stolt över att vi har ingått det hittills största avtalet och partnerskapet i Gapwaves historia, säger Lars-Inge Sjöqvist, VD för Gapwaves. Detta avtal visar tydligt att Gapwaves antennteknik är en avgörande och unik komponent inom radarmarknaden för fordonsindustrin, ett marknadssegment med extremt höga krav. Det faktum att en av världens största tillverkare av bilradar väljer att licensiera vår teknik och även investera i Gapwaves är en tydlig bekräftelse på det värde vi tillför ”, tillägger Sjöqvist.

”Detta avtal är mycket glädjande på många sätt för företaget; en tydlig milstolpe och ett resultat av många års innovativ teknikutveckling och hårt arbete, säger Jonas Ehinger, styrelsens ordförande. Gapwaves kommer dra nytta av den enorma kompetens och erfarenhet som HELLA ger och vi ser fram emot vårt framtida samarbete ”, tillägger Ehinger.

Gapwaves förmåga att ingå ytterligare licensavtal eller att erbjuda utvecklingstjänster till kunder på andra typer av fordonsradar som front radar, imaging radar eller inom vertikaler som ”last mile deliveries” och trafikövervakning påverkas inte av avtalet med HELLA.

Efter emissionen kommer Gapwaves att ha totalt 30 711 299 aktier vilket motsvarar en utspädning på ca 10%.

Denna information är sådan information som Gapwaves AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juni 2021 kl 08:37 CET.
 

För ytterligare information se Gapwaves ABs hemsida www.gapwaves.com eller kontakta:

Lars-Inge Sjöqvist, VD
Telefonnummer: 0736 84 03 56
E-post: lars-inge.sjoqvist@gapwaves.com

Eller kontakta:
Lisa Törsäter
Telefonnummer: 0708 83 05 07

E-post: lisa.torsater@gapwaves.com

 

Om Gapwaves AB

Gapwaves AB (publ) har sitt ursprung i forskning vid Chalmers Tekniska Högskola och etablerades 2011. Bolagets vision är att vara den mest innovativa leverantören av antennsystem för millimetervågor och den utvalda partnern till de som revolutionerar nästa generations trådlösa teknologi. Genom sin disruptiva teknologi ska Gapwaves hjälpa innovatörer inom Telekom och Automotive att skapa effektiva millimetervågssystem som förändrar samhället vi lever i.

Gapwaves aktie (GAPW B) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Om HELLA GmbH & Co. KGaA
HELLA är ett globalt, familjeägt företag, noterat på börsen, med över 125 platser i cirka 35 länder. HELLA är en av de ledande fordonsleverantörerna med en försäljning på 5,8 miljarder räkenskapsåret 2019/2020 och 36 000 anställda. HELLA specialiserar sig på innovativa belysningssystem och fordonselektronik och har varit en viktig partner för bilindustrin och eftermarknaden i mer än ett sekel. HELLA utvecklar, tillverkar och säljer belysning och elektroniska produkter för specialfordon inom sitt specialapplikationssegment.

Denna information är sådan som Gapwaves AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-06-16 08:38 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar