Starkt första kvartal bekräftat av flera kundordrar

Report this content

Året inleds med ett starkt kvartal drivet av nya ordrar och fördjupat samarbete med flera kunder. Två nya ordrar erhölls av amerikanska Uhnder på över 6000 formsprutade antenner för radar till ”last mile deliveries”. Vidare erhölls en ny order från marknadsledande Tier 1 på antenner till 77 GHz bilradar. Vi ser ett ökat intresse för högupplösta radarantenner till trafikövervakning vilket bekräftas av en ny order från Smartmicro. Omsättningen för perioden januari-mars 2021 uppgick till 2,4 mkr (6,5 mkr).

Per början av maj har Gapwaves inte drabbats av några uppskjutna eller försenade projekt som kan kopplas till Covid-19 även om det finns en osäkerhet på marknaden. Försäljningsmöjligheterna i andra kvartalet har hittills inte påverkats och bolagets uppfattning är att snäva tidplaner kopplat till produktlanseringar gör att man vill prioritera utvecklingsprojekt inom bilradar. Inom telekom har inga signaler erhållits om att 5G-utvecklingen på millimetervågsfrekvenser påverkats av Covid-19.

Vidare har det under första kvartalet bekräftats att Gapwaves antennteknologi står sig stark inom olika radarvertikaler som Autonoma ”last mile deliveries” och trafikövervakning. Under kvartalet har Gapwaves erhållit en ny order på ett nytt projekt för antenner till Autonoma ”last mile deliveries” av amerikanska Uhnder. Som en uppföljning på projektet inom trafikövervakning som inleddes under 2020 har kunden, Smartmicro som nu väljer att offentliggöra samarbetet, beställt ett nytt projekt och önskar fördjupa samarbetet med Gapwaves. Smartmicro är ett tyskt företag med närmare 30 års erfarenhet av Radarteknologi för fordonsindustrin. För att bredda sin produktportfölj gick de för över 10 år sedan in på marknaden för trafikövervakning där de nu är marknadsledande.

”Vi är väldigt nöjda med samarbetet med Gapwaves inom radar för trafikövervakning. Gapwaves antennteknologi har hittills visat mycket god prestanda”. Kommenterar Ralph Mende, CEO på Smartmicro.

Gapwaves ledning följer noga marknadsutvecklingen och är redo att vidta åtgärder för att anpassa verksamheten. Vid utgången av april är verksamhetsplanen för 2021 oförändrad och möjligheterna för försäljning av prototyper för utvärdering till nya kunder anses vara goda precis som möjligheterna att ta etablerade relationer in i avtal om långsiktig produktförsäljning eller licensavtal.

Första kvartalet: 1 januari – 31 mars 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 2,4 mkr (6,5 mkr)
  • Rörelseresultatet uppgick till –13,9 mkr (-7,7 mkr)
  • Periodens resultat uppgick till –13,9 mkr (-7,8 mkr) vilket motsvarar -0,50 kr (-0,29 kr) per aktie
  • Periodens kassaflöde var -13,8 mkr (-6,4 mkr) och likvida medel vid periodens slut uppgick till 64,1 mkr (103,0 mkr)

VD Lars-Inge Sjöqvist kommenterar rapporten:

”Vi har inlett 2021 mycket starkt med flera ordrar på nya utvecklingsprojekt av 77 GHz radarantenner. Vi har erhållit ett nytt utvecklingsprojekt av marknadsledande Tier 1 inom bilradar, två nya ordrar från Uhnder på antenner till ”last-mile deliveries” samt en beställning på ett nytt projekt av tyska Smartmicro på högupplösta radarantenner för trafikövervakning. Vidare har ett samarbetsavtal tecknats med Frencken group för högvolymsproduktion vilket gör att Gapwaves nu står redo att ta större volymordrar. De nya ordrarna inom radarvertikaler som ”last-mile deliveries” och trafikradar bekräftar att Gapwaves antennteknologi nu är etablerad inom två nya affärsområden i stark tillväxt. Drivet av digitaliseringen som påskyndats av pandemin ser vi också ett ökat intresse för Gapwaves antenner på 5G millimetervågor. Med denna starka start på året är förhoppningen stor om ett 2021 med fortsatt positiv utveckling”

Rapporten i sin helhet kan laddas ner här.

 

För ytterligare information kontakta:

Lars-Inge Sjöqvist, VD

Telefonnummer: 0736 84 03 56

E-post: lars-inge.sjoqvist@gapwaves.com

Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission

Telefon: +46 (0)8 503 000 50

E-post: ca@gwkapital.se

www.gwkapital.se

Om Gapwaves AB

Gapwaves AB (publ) har sitt ursprung i forskning vid Chalmers Tekniska Högskola och etablerades 2011. Bolagets vision är att vara den mest innovativa leverantören av antennsystem för millimetervågor och den utvalda partnern till de som revolutionerar nästa generations trådlösa teknologi. Genom sin disruptiva teknologi ska Gapwaves hjälpa innovatörer inom Telekom och Automotive att skapa effektiva millimetervågssystem som förändrar samhället vi lever i.

Gapwaves aktie (GAPW B) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Prenumerera

Dokument & länkar